Läs mer

Frågor och svar om hemtjänst

Hur mycket kostar det att ha hemtjänst?

Om du har hemtjänst betalar du en avgift till kommunen för omsorgen och servicen som du är beviljad via biståndsbeslutet. Avgiften är densamma oavsett om du har en privat eller kommunal hemtjänstutförare. Avgiftssystemen kan skilja mellan olika kommuner och oftast betalar du utifrån hur mycket hjälp du har. Har du mycket hjälp så kan du som mest betala 1 780 kronor per månad då det är maxtaxan.

Kommer det komma många olika till mig när jag har hemtjänst?

Antalet personal som kommer att komma till dig är beroende av hur mycket hjälp du har, om du endast har serviceinsatser så kommer du att träffa få personer och har du hjälp dygnet rund kommer du träffa fler. Vår ambition är dock att du ska få träffa så få personer som möjligt då vi tror att det skapar trygghet för dig.

Vad är en kontaktman inom hemtjänsten?

Hos oss får du en egen kontaktman som har huvudansvaret för att den hjälp du får ges på ett sätt du önskar. Kontaktmannen har till uppgift att tillsammans med dig diskutera igenom vilken hjälp du har fått beviljad från kommunen och hur du vill ha den utförd. Allt ska sedan dokumenteras i en så kallad genomförandeplan som båda skriver under. Denna plan kan du sedan gå tillbaka till och stämma av att du får den hjälp du blivit lovad.

Du ska också alltid kunna vända dig till kontaktmannen med frågor och önskemål som du har. Det är viktigt att personkemin fungerar mellan dig och kontaktmannen. Om du känner att den inte gör det så ska du be att få byta kontaktman.

Kan jag känna mig trygg och säker med hemtjänst?

Har du mycket hjälp och kanske även trygghetslarm så behöver vi din nyckel för att säkerställa att vi kommer in till dig när du behöver det. Vid överlämnandet av nyckel får du en nyckelkvittens. Vi kodar sedan nycklarna så att de inte kan spåras just till dig och självklart är nycklarna säkert förvarade i våra nyckelskåp. Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter.

Personalen som hjälper dig har med sig legitimation så att du vet att de kommer från Vardaga. Vidare har all personal tystnadsplikt.

porta. Donec eget elit. Praesent pulvinar ultricies elementum suscipit