Levnadsberättelsen

Här kan du ladda ner och skriva ut din levnadsberättelse

På Vardaga använder vi ett formulär som kallas levnadsberättelse. Genom levnadsberättelsen får vi som medarbetare en möjlighet att få lära känna dig, din livshistoria, dina vanor och värderingar.

Våra erfarenheter genom livet formar oss till den person vi är. Din berättelse är viktig att få ta del av för vår vardag tillsammans, hjälper oss att ge dig den bästa omsorgen på dina villkor samt att hitta meningsfulla aktiviteter för dig. Syftet med levnadsberättelsen är att de som arbetar i omsorgen ska lära känna den person de möter.

Levnadsberättelsen är extra betydelsefull för personer som har svårt att minnas sitt liv eller som inte kan göra sig förstådda.

Du eller dina närstående ombeds därför att fylla i formuläret när du flyttar in till oss. Levnadsberättelsen behandlas med sekretess.

Gör så här

Du kan välja att skriva ut ett dokument att fylla i för hand eller att fylla i dokumentet direkt här som du sedan skriver ut eller sparar på datorn.

Exempel på innehåll i levnadsberättelsen

Levnadsberättelsen består av olika rubriker där du själv väljer vad och hur mycket du vill berätta. Nedan ger vi några exempel på vad som kan tas upp under olika rubriker.

Barndomstid

 • Hur såg det ut där du bodde?
 • Bodde du på landet eller i en stad?
 • Hur var dina föräldrar?
 • Hade du syskon?
 • Vilka var dina bästa vänner?
 • Hade du några favoritlekar?

Ungdomstid

 • Tyckte du om att gå i skolan?
 • Favoritämnen?
 • Vad hade du för framtidsdrömmar?
 • Sportade du eller var med in någon förening?
 • Speciella händelse som har betytt mycket för dig?

Vuxentid

 • Har du barn, make/maka?
 • Har du haft olika arbeten och arbetsplatser?
 • Hur viktigt har ditt yrke varit?
 • Har du flyttat eller bott kvar på samma ort?
 • Resmål du tyckt om?

Seniora liv

 • Vad tycker du om att göra?
 • Hur har en typisk vecka sett ut för dig sedan du slutade yrkesarbeta?
 • Finns det platser du gärna besöker?

Värderingar & livsstil

 • Utövar du någon religion?
 • Finns det traditioner kring högtider som är viktiga för dig?
 • Hur skulle du beskriva din livsstil?

Rädslor/Stress

 • Finns det något som väcker obehag i dig?
 • Finns det i s fall händelser/minnen förknippade med rädslan/stressen?
 • Vad gör du för att koppla av?