När du blir kund hos oss på Vardagas hemtjänst får du en egen kontaktman som har huvudansvaret för att den hjälp du får ges så som du önskar.

Kontaktmannen diskuterar igenom vilken hjälp du har fått beviljad från kommunen och hur du vill att den utförs. Allt detta dokumenteras i en så kallad genomförandeplan som ni båda skriver under. Du kan gå tillbaka till denna plan och stämma av att du får den hjälp du blivit lovad. Du kan också alltid vända dig till din kontaktman om du har frågor och önskemål. För oss är det viktigt att personkemin fungerar mellan dig och din kontaktman och om du känner att den inte gör det så får du självklart byta.


Se flera filmer om Vardagas hemtjänst

kvinna sitter i fåtölj medarbetare med munskydd sitter på knä bredvid

Vad får jag hjälp med av hemtjänsten?

Med trygghet och säkerhet som ledord kommer vi på Vardagas hemtjänst hem till dig och stöttar med det som underlättar din vardag.
äldre kvinna och man sitter tillsammans vid dukat matbord

Vad är en kontaktman?

När du blir kund hos oss på Vardagas hemtjänst får du en egen kontaktman som har huvudansvaret för att den hjälp du får ges så som du önskar.
Medarbetare samtalar med kund

Är det samma personer som kommer hem till mig?

För många äldre är det viktigt att så ofta som möjligt möta samma personal hemtjänsten. Det ökar tryggheten att se ett välbekant ansikte.
Medarbetar med munskydd omfamnar leende kvinna

Säkerhet och trygghet är våra ledord

För oss på Vardagas hemtjänst är det viktigt att våra kunder ska känna sig trygga säkra. Därför arbetar vi med säkerhet och trygghet som ledord.
Medarbetare hukar sig framför en boende som sitter i en fåtölj

Vad kostar hemtjänst?

När du har hemtjänst betalar du en avgift till kommunen för omsorgen och servicen som du är beviljad via ditt biståndsbeslut.