Livets slutskede

Hos oss ska alla boende få en trygg och värdig sista tid utifrån egna och närståendes önskemål. Teamet kring den boende arbetar utifrån detaljerade önskemål som finns dokumenterade i genomförandeplanen och hälsoplanen. Döden är en del av livet, och alla ska få leva tills de dör.

En gammal persons hand undersöks av en sköterska

Vi skapar delaktighet, självbestämmande och individanpassning för den boende även i livets sista tid.

 • Vi erbjuder samtal med läkaren, sjuksköterskan, kontaktman, den boende och närstående (om den boende så önskar).
 • Vi tillgodoser andliga, existentiella och kulturella behov.

Vi skapar trygghet och värdighet under livets sista tid tillsammans med den boende/närstående.

 • Vi följer våra styrdokument för omsorg och omvårdnad i livets sista tid.
 • Teamet runt den boende har daglig uppföljning.
 • Vi lindrar smärta och ångest.
 • Vi följer de checklistor som legitimerad personal har ordinerat, till exempel vändschema och munvård.
 • Vårt mål är att ingen ska dö ensam.

Stöd till anhöriga

Vi skapar en fin minnesstund då den boende avlidit där de närstående ska att kunna ta farväl. Vi stöttar de närstående med det praktiska.

 • Vi tar hand om den avlidne enligt de riktlinjer som vi har och enligt de önskemål som beslutats.
 • Vi ställer i ordning lägenheten och gemensamhetsutrymmen enligt checklista.
 • Vi erbjuder ett efterlevandesamtal till de närstående.
 • Vi kan informera om olika begravningsbyråer.


Mer om livets sista tid

Två personer kramar varandras händer

Palliationsakademin

Vardagas Palliationsakademi utbildar medarbetare i palliativ vård och omsorg för att förbättra vården och omsorgen…