Välfärdsteknologi

På Vardaga använder vi Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik, det vill säga digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Välfärdsteknik syftar också till att våra medarbetare ska få ett bra stöd för att uppmärksamma om den boende är i behov av stöd och hjälp. I valet av välfärdsteknik utgår vi från den enskildes individuella behov och utifrån riskbedömning. Vi tar även hänsyn till hållbarhetskrav i valet av välfärdsteknik.

Ökad delaktighet och samvaro

Exempel på välfärdsteknik som används för att öka tryggheten är digitala lås, digitala medicinskåp och olika typer av larmtjänster som kopplas till medarbetarnas mobiltelefoner. Exempel på välfärdsteknik som skapar ökad delaktighet och sociala samvaro är VR (virtual reality)- glasögon. Genom glasögonen kan boende väcka minnen till liv, återuppleva eller besöka nya platser och få nya intressen. VR-glasögonen skapar möjlighet till social interaktion och nya samtalsämnen genom att upplevelsen kan delas.        

VR-glasögonen skapar möjlighet till social interaktion och nya samtalsämnen när upplevelsen delas med andra.        


Mer om hur vi jobbar på Vardaga

Två boende promenerar i en grönskande trädgård

Vår äldreomsorg – den goda dagen

En person luktar på syréner

Demens

En gammal persons hand undersöks av en sköterska

Livets slutskede

En medarbetare och en boende ler mot varandra

Medarbetare

Fyra äldre personer sitter i ett växthus och samtalar

Vardagas digitala seminarium

Tre personer spelar fia med knuff

Lagar och regelverk

Två personer tar i hand

Anhörig eller närstående

Tre personer sitter i en soffa och provar VR-glasögon

Alzheimerloppet

Två medarbetare tittar in i en dator

Aktuellt

gruppbild på hemtjänstpersonal i blå kläder cykel längst fram

Om Vardaga

Tre personer sitter i en soffa och provar VR-glasögon

Nyhetsbrev