Vardagas korttidsboende – boende för en kortare tid

Välkommen till oss på Vardaga! På våra korttidsboenden hjälper kompetent personal dig att komma tillbaka efter sjukdom eller skada. Vi erbjuder en egen lägenhet, god mat och dagliga aktiviteter.

På Vardagas korttidsboenden får du hjälp till mobilisering och att bevara dina funktioner efter sjukdom eller skada och eventuell sjukhusvistelse. Det är kommunen som beviljar plats på korttidsboende. Syftet med vistelsen är att om möjligt komma tillbaka hem eller annars att flytta in på ett permanent äldreboende. Korttidsboende kan också ge närstående avlastning och stöd. Utifrån varje boendes önskemål och behov formas vården och omsorgen. Olika stimulerande aktiviteter erbjuds dagligen. Välsmakande och näringsriktiga måltider är en viktig del av dagen.

Alltid på Vardagas korttidsboenden

  • Egen möblerad lägenhet
  • Kompetenta medarbetare
  • Aktiviteter och rehabilitering på dina villkor

Här hittar du alla Vardagas korttidsboenden

Så här söker du en plats på ett korttidsboende

1. Kontakta din kommun

För en plats på till exempel ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut från din hemkommun. Ring och be att få tala med en biståndshandläggare inom området omsorg.

2. Träffa din handläggare

Träffa biståndshandläggaren i din hem- eller sjukhusmiljö och berätta om dina önskemål och behov. Du får hjälp att fylla i en ansökan som lämnas in för utredning.

3. Välj din omsorg

När du beviljats stöd är det dags att välja vem som ska sköta din omsorg. Du kan alltid framföra önskemål till kommunen om att bo på något av Vardagas äldreboenden.

Korttidsboende, boende för en begränsad tid

Korttidsboende är en form av äldreboende som riktar sig till dig som inte behöver en permanent plats, utan på korttidsboendet bor du bara under en begränsad tid.

När kan du få korttidsvård:

  • Efter en sjukhusvistelse då det kan vara svårt att klara sig hemma och/eller om du behöver hjälp med rehabiliteringen.
  • Avlastning för närstående, om du får vård i hemmet av en anhörig som behöver få vila eller åka bort kan du ansöka om ett korttidsboende.
  • Du som behöver stöd för att kunna bo kvar hemma under exempelvis perioder av rehabilitering.
  • Du som väntar på en plats på ett permanent äldreboende, om det inte finns platser lediga på ett äldreboende kan du ansöka om en korttidsplats under tiden du väntar. Det kan även vara ett alternativ om du måste välja äldreboende snabbt men behöver mer tid för att fatta ett beslut eller om det är fullt på äldreboendet där du vill bo och du inte vill tacka ja till ett annat äldreboende.

Växelvård

När du växlar mellan att bo hemma och att på korttidshem så kallas det växelvård. På ett växelvårdsboende så har du inga egna möbler utan du tar med dig det du behöver under den perioden som du bor på korttidsboendet. Växelvård är ett stöd för anhöriga för att de ska orka att hjälpa, stödja och vårda sin äldre närstående.

Engagerad och kompetent personal på Vardagas korttidsboenden

På Vardagas korttidsboenden finns omvårdnadspersonal på plats dygnet runt för din trygghet. Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, vanliga yrkeskategorier är undersköterska och sjuksköterska. Vi har också tät kontakt med läkare. Alla talar svenska. Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, vanliga yrkeskategorier är undersköterska och sjuksköterska. Rehabiliteringspersonal är extra viktigt på korttidsboende. De gör en bedömning av dina förmågor, vad du kan behöva hjälp med och om du behöver några hjälpmedel, till exempel rullator eller rullstol.

Centralt är att du alltid ska känna dig sedd, hörd och respekterad. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt Vardagas interna utbildningar. Det kan till exempel handla om demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

Dina behov och önskemål i fokus på våra korttidsboenden

Hos oss ska du kunna behålla ditt levnadssätt och dina vanor även om du behöver stöd. Vi hjälper dig att utforma din dag utifrån din förmåga och dina önskemål. Varje dag ska kännas meningsfull för just dig.

Ofta är de små detaljerna avgörande för att dagen ska kännas riktigt bra. Det tar vi fasta på. Vårt mål är att du ska må bättre under din vistelse hos oss för att sedan kunna komma tillbaka hem eller till en annan permanent boendeform.

Mat som hemma på Vardagas korttidsboenden

Mat tillhör livets höjdpunkter och måltiderna ska avnjutas i en lugn och trevlig miljö. För dig som är äldre är det speciellt viktigt att maten håller hög kvalitet så att den ger den näring du behöver samtidigt som den förstås ska smaka bra.

På Vardaga lagar vi den mesta maten på plats. Det sprider härliga, aptitretande dofter. Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål och nattmål om så önskas. Vid behov erbjuder vi alternativa rätter till lunch och middag. Läs mer om Mat som hemma


I de här kommunerna finns Vardagas äldreboenden

Vanliga frågor och svar om korttidsboenden