Ung Omsorg på våra boenden

Ung Omsorg är ett företag vars vision är att skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. De anställer ungdomar som vill jobba extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro på äldreboenden.

Ungdomarna från Ung Omsorg går på högstadiet och varje team leds av en äldre och erfaren medarbetare. De får introduktion och utbildning innan de börjar jobba.

Normalt kommer en grupp med sex ungdomar till äldreboendet på helgen och umgås samt har aktiviteter i ett par timmar. Mycket tid går givetvis åt till samtal. Kanske vill man dela med sig av sina erfarenheter och få höra när de yngre berättar om sina liv. Tillsammans med Ung Omsorg kan man till exempel lära sig att skicka SMS och e-post — om man inte redan kan det, så klart. Andra aktiviteter ungdomarna erbjuder är:

  • Sång, musik, allsång
  • Bakning, matlagning
  • Högläsning i bok eller tidning
  • Sällskapsspel
  • Promenader, boule och andra utomhusaktiviteter
  • Målning eller något annat kreativt

På äldreboenden från norr till söder

Idag är Ung Omsorg knutna till ett stort antal av våra äldreboenden. Tanken är att det är samma ungdomar som besöker ditt boende – just för att ni ska kunna lära känna varandra lite djupare.

Överväldigande intresse från ungdomarna

Antalet ungdomar som söker sig till Ung Omsorg är väldigt stort. Tiden hos oss på Vardaga är ett meningsfullt extrajobb som ger nya, värdefulla relationer och erfarenheter för hela livet. Många äldre blir som en extra mor- eller farförälder till de yngre. För många unga är det dessutom ett sätt att prova sitt intresse för jobb inom vård och omsorg.

Ung Omsorg skapar en guldkant på vardagen på Vardagas äldreboenden

Ung Omsorg är ett företag vars vision är att skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. De anställer ungdomar som vill jobba extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro på äldreboenden.


Läs mer om våra koncept i Den goda dagen

kvinna luktar på blommor

Demens – Demensakademin

Demensakademin stödjer våra verksamheter med utildning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående.

Djur i omsorgen

Djur kan vara en källa till bättre hälsa, glädje och ökad livskvalitet. Många av Vardagas verksamheter har djur till glädje för de boende.
Omsorgstagare och medarbetare som använder utegymmet

En aktiv vardag på Vardagas äldreboenden

På våra äldreboenden erbjuder vi aktiviteter utifrån önskemål och behov hos den enskilde.

Mat och måltider

Mat är en av livets höjdpunkter och central för livskvaliteten. Vi vill att våra måltider ska efterlikna de måltider de boende själva brukade tillaga.

Palliationsakademin

Vardagas Palliationsakademi utbildar medarbetare i palliativ vård och omsorg för att förbättra vården och omsorgen i livets sista tid.

Ung Omsorg på våra boenden

Ung Omsorg är ett företag som anställer ungdomar som vill jobba extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro på äldreboenden.

Vardagas boendekoncept

Inredningen på Vardagas nya boenden kännetecknas av genomtänka detaljer som underlättar för åldrande ögon och personer med demenssjukdom.