För oss på Vardagas hemtjänst är det viktigt att våra kunder ska känna sig trygga säkra. Därför arbetar vi med säkerhet och trygghet som ledord.

Vardagas hemtjänstpersonal har alltid arbetskläder på sig och bär med sig sin legitimation, så att du vet att de kommer från Vardagas hemtjänst. För att du ska känna dig trygg med personalen så försöker vi i största möjliga mån se till att du alltid möter samma personal. Tillsammans lägger ni upp schema och rutiner och du kan alltid höra av dig till din kontaktman om du undrar något eller behöver hjälp. För att kunna göra sitt jobb så smidigt som möjligt behöver hemtjänsten ha tillgång till kundernas hemnycklar. När du som kund lämnar över dina nycklar får du alltid en nyckelkvittens. Nycklarna förvaras sedan i ett digitalt nyckelskåp på Vardagas kontor.


Se flera filmer om Vardagas hemtjänst

kvinna sitter i fåtölj medarbetare med munskydd sitter på knä bredvid

Vad får jag hjälp med av hemtjänsten?

Med trygghet och säkerhet som ledord kommer vi på Vardagas hemtjänst hem till dig och stöttar med det som underlättar din vardag.
äldre kvinna och man sitter tillsammans vid dukat matbord

Vad är en kontaktman?

När du blir kund hos oss på Vardagas hemtjänst får du en egen kontaktman som har huvudansvaret för att den hjälp du får ges så som du önskar.
Medarbetare samtalar med kund

Är det samma personer som kommer hem till mig?

För många äldre är det viktigt att så ofta som möjligt möta samma personal hemtjänsten. Det ökar tryggheten att se ett välbekant ansikte.
Medarbetar med munskydd omfamnar leende kvinna

Säkerhet och trygghet är våra ledord

För oss på Vardagas hemtjänst är det viktigt att våra kunder ska känna sig trygga säkra. Därför arbetar vi med säkerhet och trygghet som ledord.
Medarbetare hukar sig framför en boende som sitter i en fåtölj

Vad kostar hemtjänst?

När du har hemtjänst betalar du en avgift till kommunen för omsorgen och servicen som du är beviljad via ditt biståndsbeslut.