Vardagas Palliationsakademi

Vardagas Palliationsakademi utbildar medarbetare i palliativ vård och omsorg.

Vardaga inrättade 2018 sin Palliationsakademi med syfte att att utbilda medarbetare till palliativa ombud för att förbättra vården och omsorgen i livets sista tid. Målet är att det ska finnas tvärprofessionella team med palliativa ombud på alla våra verksamheter. I teamet ingår undersköterska, sjuksköterska och rehabpersonal, som fysioterapeut och arbetsterapeut.

Den sista tiden i livet kan vara svår, både för den enskilde och för de närstående. Vårt mål är att underlätta den tiden och göra den så bra som möjligt för alla inblandade. Det handlar om möjligheten att få leva som en hel människa, hela livet. Vår tanke är, att personal som har mer kunskap om livets sista tid känner sig trygga och därmed kan förmedla trygghet till sina kollegor, boende och närstående. Förutom att ge smärtlindring och annan form av lindrande vård och omsorg, kan de även ge stöd i att hantera olika känslor och förklara vad som sker.

Praktisk och teoretisk utbildning

Vardagas egna specialistsjuksköterskor tillsammans med en specialistläkare genomför utbildningen som består av både teori och praktik, där deltagarna under sin utbildning tar fram ett fokusområde för palliativ vård och omsorg på sin egen verksamhet.

Du känner igen våra palliativa ombud på Vardagas boenden på den lilla broschen, som de bär på bröstet. De finns där för att svara på frågor, ge stöd och tillsammans med övriga medarbetare ge den bästa vården och omsorgen under livets sista tid.

Palliativ vård och omsorg

Ordet palliativ kommer av pallium, som betyder mantel på latin. Vi lägger en mantel av omsorg runt den sjuke. Palliativ vård ges till obotligt sjuka patienter vars sjukdomar inte längre kan behandlas. Syftet är att lindra symtom och bibehålla en så bra livskvalitet som möjligt, trots sjukdomen.


Läs mer om våra koncept i Den goda dagen

kvinna luktar på blommor

Demens – Demensakademin

Demensakademin stödjer våra verksamheter med utildning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående.

Djur i omsorgen

Djur kan vara en källa till bättre hälsa, glädje och ökad livskvalitet. Många av Vardagas verksamheter har djur till glädje för de boende.
Omsorgstagare och medarbetare som använder utegymmet

En aktiv vardag på Vardagas äldreboenden

På våra äldreboenden erbjuder vi aktiviteter utifrån önskemål och behov hos den enskilde.

Mat och måltider

Mat är en av livets höjdpunkter och central för livskvaliteten. Vi vill att våra måltider ska efterlikna de måltider de boende själva brukade tillaga.

Palliationsakademin

Vardagas Palliationsakademi utbildar medarbetare i palliativ vård och omsorg för att förbättra vården och omsorgen i livets sista tid.

Ung Omsorg på våra boenden

Ung Omsorg är ett företag som anställer ungdomar som vill jobba extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro på äldreboenden.

Vardagas boendekoncept

Inredningen på Vardagas nya boenden kännetecknas av genomtänka detaljer som underlättar för åldrande ögon och personer med demenssjukdom.