Vardagas ledsagarservice – guldkant för dig som hemtjänstkund

Hos oss på Vardaga har du möjlighet till ledsagarservice som ger dig frihet och möjlighet att sätta guldkant på tillvaron.

Ledsagning och ledsagarservice är till för dig som behöver stöd för att delta socialt, på fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.

I Vardagas hemtjänst får kunderna all den hjälp som de behöver och har beviljats av kommunen, för att klara det dagliga livet. Utifrån ditt önskemål och behov formas stödet och omsorgen i vårt hemtjänstutbud, där även ledsagning ingår. Du kan också köpa ledsagning som en hushållsnära tjänst, utan ett biståndsbeslut från kommunen.

Alltid på i Vardagas hemtjänst och ledsagning

  • Vi finns nära dig! Vi finns för dig alla dygnets timmar och erbjuder extra service genom trygghetslarm
  • Utbildade undersköterskor och vårdbiträden
  • Alla kunder får en kontaktperson som jobbar på fasta scheman

Boka ledsagning

Du bokar ledsagarservice genom att prata med din kontaktperson i hemtjänsten, eller kontakta oss på telefonnummer 08-578 700 00.

Här hittar du Vardagas hemtjänst och ledsagning

Dina behov och önskemål i fokus

På Vardaga vill vi att du ska kunna behålla ditt levnadssätt och dina vanor även om du behöver stöd. Varje dag ska kännas meningsfull för just dig. Då kan ledsagarservice vara ett bra alternativ när du vill göra något speciellt. Du kan till exempel få ledsagning eller ledsagarservice för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Då följer en hemtjänstmedarbetare med dig på aktiviteten.


Ledsagning för delaktighet och kontakt med andra

Ledsagning och ledsagarservice är till för dig som behöver stöd för att delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet. Det kan vara att gå på café, vara ute i naturen, träna, promenera eller träffa vänner. Ledsagningen ska göra det möjligt för dig att vara delaktig i samhällslivet och ha kontakt med andra.

Ledsagning ingår vanligen i hemtjänsttaxan och kostar då inget extra för dig som kund. Däremot betalar du för de aktiviteter du vill delta i, t ex biobesök.

Hjälp att komma iväg på läkarbesök eller myndighetskontakter ingår inte i ledsagarservice, men vi hjälper naturligtvis till även med detta. Prata med din kontaktperson för mer information.

I de här kommunerna finns Vardagas äldreomsorg