Vardagas ledsagarservice – guldkant för dig som hemtjänstkund

Välkommen till oss på Vardaga! Du som är hemtjänstkund hos oss har möjlighet till ledsagarservice som ger dig frihet och möjlighet att sätta lite guldkant på tillvaron.

I Vardagas hemtjänst får kunderna all den hjälp som de behöver och har beviljats av kommunen, för att klara det dagliga livet. Utifrån deras önskemål och behov formas stödet och omsorgen i vårt hemtjänstutbud där även ledsagning ingår. Vi värnar om din säkerhet och oftast så är det ett välbekant ansikte som besöker dig.

Boka ledsagning

Du bokar ledsagarservice genom att prata med din kontaktperson i hemtjänsten. Du kan också fråga hemtjänstpersonalen när de besöker dig om du vill veta mer om möjlighet till ledsagning.

Alltid på i Vardagas hemtjänst och ledsagning

  • Vi finns nära dig! Vi finns för dig alla dygnets timmar och erbjuder extra service genom trygghetslarm
  • Utbildade undersköterskor och vårdbiträden
  • Alla kunder får en kontaktperson som jobbar på fasta scheman

Här hittar du Vardagas hemtjänst och ledsagning

Dina behov och önskemål i fokus

Att vara hemtjänstkund hos oss på Vardaga betyder att du ska kunna behålla ditt levnadssätt och dina vanor även om du behöver stöd. Varje dag ska kännas meningsfull för just dig. Då kan ledsagarservice vara ett bra alternativ när du vill göra något speciellt. Du kan till exempel få ledsagning eller ledsagarservice för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Då följer en hemtjänstmedarbetare med dig på aktiviteten.

Ledsagning för delaktighet och kontakt med andra

Ledsagning och ledsagarservice är till för dig som behöver stöd för att delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet. Det kan vara att gå på café, vara ute i naturen, träna, promenera eller träffa vänner. Ledsagningen ska göra det möjligt för dig att vara delaktig i samhällslivet och ha kontakt med andra.

Ledsagning ingår vanligen i hemtjänsttaxan och kostar då inget extra för dig som kund. Däremot betalar du för de aktiviteter du vill delta i, t ex biobesök.

Hjälp att komma iväg på läkarbesök eller myndighetskontakter ingår inte i ledsagarservice, men vi hjälper naturligtvis till även med detta. Prata med din kontaktperson för mer information.

I de här kommunerna finns Vardagas äldreomsorg