Vardagas hemtjänst

Vardagas hemtjänst finns till för dig som behöver hjälp i ditt eget hem. Vi erbjuder dig service och trygghet så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt.

På Vardagas hemtjänst värnar vi om din säkerhet och oftast är det ett välbekant ansikte som besöker dig.

  • För att du lätt ska känna igen våra medarbetare bär vi arbetskläder och bär den skyddsutrustning som eventuellt behövs.
  • Vi har alltid legitimation
  • Dina nycklar förvarar vi i ett elektroniskt nyckelskåp med spårbarhet och begränsad åtkomst.
  • Du har en kontaktperson som jobbar på fast schema.
  • Våra medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden.
  • Tillgänglighet dygnet runt och extra service genom trygghetslarm

Vill du veta mer om vår hemtjänst?

Kontakta den verksamhet du är intresserad av så kommer vi hem till dig på ett förutsättningslöst möte. Självklart tar vi med fika. Vi kan också ordna ett digitalt möte eller ge information via telefon eller e-post.

Här hittar du Vardagas hemtjänst

Så här söker du hemtjänst

1. Kontakta din kommun

För att få till exempel hemtjänst behöver du ett biståndsbeslut från din hemkommun. Ring och be att få tala med en biståndshandläggare inom området omsorg.

2. Träffa din handläggare

Träffa biståndshandläggaren i din hem- eller sjukhusmiljö och berätta om dina önskemål och behov. Du får hjälp att fylla i en ansökan som lämnas in för utredning.

3. Välj din omsorg

När du beviljats stöd är det dags att välja vem som ska sköta din omsorg. Du kan alltid framföra önskemål till kommunen om att anlita Vardagas hemtjänst.

Matlagning, städning eller promenadsällskap?

Med trygghet och säkerhet som ledord kommer vi hem till dig och stöttar med det som underlättar din vardag.

Vi erbjuder serviceinsatser som:

Regelbundenhet och samma personal från hemtjänsten

Vi har en hög kontinuitet bland våra medarbetarna och vet att ett gott bemötande är avgörande och våra medarbetare försöker alltid göra det lilla extra. Vi är noggranna när vi rekryterar och ger nya medarbetare en bra introduktion.
För många äldre är det viktigt att så ofta som möjligt möta samma personal från hemtjänsten. Det ökar tryggheten att se ett välbekant ansikte – dessutom blir servicen bättre när man känner varandra.

Hos Vardaga hemtjänst får du:

  • En kontaktperson som jobbar på fasta scheman, dagtid måndag till fredag.
  • Specifik personal i våra kvälls- och helgpatruller.

På så sätt skapar vi förutsägbarhet för dig som kund, så att du ska veta vem det är från hemtjänsten som kommer till dig.


Kontaktperson och genomförandeplan

När du börjar hos oss får du egen kontaktperson som har huvudansvaret för att den hjälp du får ges på ett sätt du önskar. Kontaktpersonen diskuterar igenom vilken hjälp som du har fått beviljad från kommunen och hur du vill att den utförs. Allt detta dokumenteras i en så kallad genomförandeplan som ni båda skriver under. Denna plan kan du sedan gå tillbaka till och stämma av att du får den hjälp du blivit lovad.

Du ska också alltid vända dig till din kontaktperson om du har frågor och/eller önskemål. Det är viktigt att personkemin fungerar mellan dig och din kontaktperson. Om du känner att den inte gör det så ska du be att få byta kontatperson.


Säkerhet och trygghet

Om du har mycket hjälp och kanske även trygghetslarm, så behöver vi din nyckel för att kunna komma in till dig när det behövs. Vid överlämnandet av nyckel får du en nyckelkvittens på din nyckel. Hos oss kodar vi din nyckel så att den inte kan spåras till just dig och självklart är alla nycklar säkert förvarade i våra nyckelskåp. Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Personalen som hjälper dig har alltid med sig legitimation, så att du vet att de kommer från Vardagas hemtjänst. Det är bra att veta att all personal också har tystnadsplikt.


Vad kostar det att ha hemtjänst?

När du har hemtjänst betalar du en avgift till kommunen för omsorgen och servicen som du är beviljad via ditt biståndsbeslut. Avgiften är densamma oavsett om du har en privat eller kommunal hemtjänstutförare.

Avgiftssystemen kan skilja mellan olika kommuner och oftast betalar du utifrån hur mycket hjälp du har.

Läs mer om Vardagas hemtjänst

Se våra filmer om hemtjänst

Medarbetare med munskydd samtalar med en boende

Vad får jag hjälp med av hemtjänsten?

Med trygghet och säkerhet som ledord kommer vi på Vardagas hemtjänst hem till dig och stöttar med det som underlättar din vardag.
Två äldre personer håller varandras händer vid måltid

Vad är en kontaktman?

När du blir kund hos oss på Vardagas hemtjänst får du en egen kontaktman som har huvudansvaret för att den hjälp du får ges så som du önskar.
En medarbetare hemma hos en omsorgstagare

Är det samma personer som kommer hem till mig?

För många äldre är det viktigt att så ofta som möjligt möta samma personal hemtjänsten. Det ökar tryggheten att se ett välbekant ansikte.
En medarbetare med munskydd omfamnar en leende omsorgstagare på en parkbänk

Säkerhet och trygghet är våra ledord

För oss på Vardagas hemtjänst är det viktigt att våra kunder ska känna sig trygga säkra. Därför arbetar vi med säkerhet och trygghet som ledord.
Medarbetare hukar sig framför en boende som sitter i en fåtölj

Vad kostar hemtjänst?

När du har hemtjänst betalar du en avgift till kommunen för omsorgen och servicen som du är beviljad via ditt biståndsbeslut.

I de här kommunerna finns Vardagas äldreomsorg

Vanliga frågor och svar om Vardagas hemtjänst