Vardagas hemtjänst

Vardagas hemtjänst finns till för dig som behöver hjälp i ditt eget hem. Vi erbjuder dig service och trygghet så att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

På Vardagas hemtjänst värnar vi om din säkerhet och oftast är det ett välbekant ansikte som besöker dig.

  • För att du lätt ska känna igen våra medarbetare bär vi arbetskläder och bär den skyddsutrustning som eventuellt behövs.
  • Vi har alltid legitimation
  • Dina nycklar förvarar vi i ett elektroniskt nyckelskåp med spårbarhet och begränsad åtkomst.
  • Du har en kontaktperson som jobbar på fast schema.
  • Våra medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden.
  • Tillgänglighet dygnet runt och extra service genom trygghetslarm

Vill du veta mer om vår hemtjänst?

Kontakta den verksamhet du är intresserad av så kommer vi hem till dig på ett förutsättningslöst möte. Självklart tar vi med fika. Vi kan också ordna ett digitalt möte eller ge information via telefon eller e-post.

Här hittar du Vardagas hemtjänst

Matlagning, städning eller promenadsällskap?

Med trygghet och säkerhet som ledord kommer vi hem till dig och stöttar med det som underlättar din vardag.

Vi erbjuder serviceinsatser som:

Regelbundenhet och samma personal från hemtjänsten

Vi har en hög kontinuitet bland våra medarbetarna och vet att ett gott bemötande är avgörande och våra medarbetare försöker alltid göra det lilla extra. Vi är noggranna när vi rekryterar och ger nya medarbetare en bra introduktion.
För många äldre är det viktigt att så ofta som möjligt möta samma personal från hemtjänsten. Det ökar tryggheten att se ett välbekant ansikte – dessutom blir servicen bättre när man känner varandra.

Hos Vardaga hemtjänst får du:

  • En kontaktperson som jobbar på fasta scheman, dagtid måndag till fredag.
  • Specifik personal i våra kvälls- och helgpatruller.

På så sätt skapar vi förutsägbarhet för dig som kund, så att du ska veta vem det är från hemtjänsten som kommer till dig.

Kontaktmannen och genomförandeplan

När du börjar hos oss får du egen kontaktman som har huvudansvaret för att den hjälp du får ges på ett sätt du önskar. Kontaktmannen diskuterar igenom vilken hjälp som du har fått beviljad från kommunen och hur du vill att den utförs. Allt detta dokumenteras i en så kallad genomförandeplan som ni båda skriver under. Denna plan kan du sedan gå tillbaka till och stämma av att du får den hjälp du blivit lovad.

Du ska också alltid vända dig till din kontaktmannen om du har frågor och/eller önskemål. Det är viktigt att personkemin fungerar mellan dig och din kontaktmannen. Om du känner att den inte gör det så ska du be att få byta kontaktman.

Säkerhet och trygghet

Om du har mycket hjälp och kanske även trygghetslarm, så behöver vi din nyckel för att kunna komma in till dig när det behövs. Vid överlämnandet av nyckel får du en nyckelkvittens på din nyckel. Hos oss kodar vi din nyckel så att den inte kan spåras till just dig och självklart är alla nycklar säkert förvarade i våra nyckelskåp. Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Personalen som hjälper dig har alltid med sig legitimation, så att du vet att de kommer från Vardagas hemtjänst. Det är bra att veta att all personal också har tystnadsplikt.

Vad kostar det att ha hemtjänst?

När du har hemtjänst betalar du en avgift till kommunen för omsorgen och servicen som du är beviljad via ditt biståndsbeslutet. Avgiften är densamma oavsett om du har en privat eller kommunal hemtjänstutförare.

Avgiftssystemen kan skilja mellan olika kommuner och oftast betalar du utifrån hur mycket hjälp du har. Har du mycket hjälp så kan du som mest betala 2139 kronor per månad då det är maxtaxan 2021.


Så här söker du hemtjänst

1. Ring din kommun

För en plats på till exempel ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut från din hemkommun. Ring och be att få tala med en biståndshandläggare inom området omsorg.

2. Kontakta din handläggare

Träffa biståndshandläggaren i din hem- eller sjukhusmiljö och berätta om dina önskemål och behov. Du får hjälp att fylla i en ansökan som lämnas in för utredning.

3. Välj din omsorg

När du beviljats stöd är det dags att välja vem som ska sköta din omsorg. Du kan alltid framföra önskemål till kommunen om att bo på något av Vardagas äldreboenden.

1. Ring din kommun

För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din kommun eller stadsdel. Vissa kommuner och stadsdelar har ett kundvalssystem som innebär att du sedan väljer vilken vårdentreprenör som ska utföra din hemtjänst.

2. Kontakta biståndshandläggare

Kontakta först en biståndshandläggare i din kommun. Handläggaren utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med. Därefter har du som bor i kommuner med kundval möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Om du inte är nöjd med hemtjänsten kan du när som helst byta utförare.

3. Gör gärna studiebesök

Innan du väljer utförare rekommenderar vi att du ringer eller besöker oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta våra verksamhetschefer och driftsledare som gärna svarar på frågor, eller ordnar med studiebesök för den som så önskar.

Vanliga frågor och svar om Vardagas hemtjänst