Våra medarbetare finns här för dig

Alla Vardagas medarbetare finns här för dig. De hjälper dig med vård och omsorg, men också med att skapa en meningsfull dag.
Hur vill du ha din dag, vad tycker du är meningsfullt? Vad vill du göra? Vad vill du inte göra? Allt det vill vi veta om dig för att det ska bli så personligt som möjligt så du får fortsätta leva ditt liv så som du vill här på Vardaga.

kvinnlig medarbetare som pratar med äldre kvinna

Undersköterskor

Omsorgspersonalen som finns närmast dig har vanligen en undersköterskeutbildning. De ansvarar för din dagliga omvårdnad och är specialiserade på omsorgsarbete. Undersköterskor finns på plats på boendet dygnet runt.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskorna på äldreboendet ansvarar för din hälso- och sjukvård, i samarbete med övrig personal och läkare som finns knuten till boendet. Sjuksköterskan ansvarar bland annat för läkemedel samt handledning och utbildning av omsorgspersonalen. På alla Vardagas boenden finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Läkare

För läkarkontakt samarbetar vi med regionens läkare eller fristående läkarorganisationer. Läkaren kommer på regelbundna besök och finns även tillgänglig för personalens frågor. Du väljer själv om du vill anlita den läkare som vi har eller om du vill behålla din tidigare husläkare.

Rehabiliteringspersonal

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter på äldreboendet ansvarar för olika typer av funktionsbedömningar och bedömning av behov av hjälpmedel, som till exempel rullator eller rullstol. De handleder även den övriga personalen kring funktionsbevarande insatser för de boende och hur de ska jobba för att undvika arbetsskador.

Gruppchef

På varje avdelning eller våningsplan finns en gruppchef, som arbetar dels i vården och omsorgen, dels har chefsansvar. Gruppchefen finns nära dig och medarbetarna och är väl insatt i arbetet på avdelningen.

Verksamhetschef

Varje äldreboende måste ha en utsedd verksamhetschef, som är godkänd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Verksamhetschefen ansvarar för hela verksamheten på boendet och är oftast sjuksköterska med påbyggnadsutbildning i ledarskap.

Aktivitetsansvarig

På varje Vardagaboende finns en eller flera aktivitetsansvariga. De ansvarar för att anordna dagliga aktiviteter utifrån dina och övriga boendes önskemål.

Kontaktman

När du flyttar in hos oss på Vardaga, får du en egen kontaktman.

Det är en undersköterska med utbildning i kontaktmannaskap, som har som uppgift att lära känna dig och dina behov samt ha kontakt med dina anhöriga om du så önskar. Varje vecka erbjuds du också en timme fria aktiviteter tillsammans med din kontaktman, då du själv styr innehållet. Kanske vill du komma iväg och handla i någon butik, få massage eller bara sitta i lugn och ro och prata en stund.

Vidareutbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare

Våra medarbetare har alla en relevant grundutbildning för sitt arbete. Vi på Vardaga tycker att det är viktigt att hela tiden fylla på med kompetens och ta till oss nya metoder.

Demensakademin

Därför har vi ett kompetensprogram som vi kallar för Demensakademien. Det innebär att all personal på våra äldreboenden får extra utbildning kring bemötande och att förstå vad som händer i samband med åldrande och om man får en demenssjukdom. För att att stötta och hålla tag i den kompetensen fortsätter vi efter utbildningen med vägledning och reflektion för medarbetare.

Vi erbjuder även anhöriga att delta i en studiecirkel för att ge tips, råd och öka förståelsen för hur det kan vara när man blir äldre och får en demenssjukdom.

Vardaga har också interna utbildningar för våra medarbetare kring bland annat mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

Ledarskapsprogram

Genom vår utbildningsorganisation Lära genomgår våra chefer ett ledarskapsprogram. Vårt ledarskapsprogram för chefer och ledare har prisats av den internationella organisationen Brandon Hall.

Sveriges bästa arbetsgivare

2023 finns Ambea, som Vardaga är en del av, med på topp 30 när Universum rankar Sveriges bästa arbetsgivare.

Undersökningen ”Sveriges bästa arbetsgivare” mäter hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsgivare, utifrån flera olika perspektiv såsom lojalitet, möjlighet att avancera och hur benägen man är att rekommendera arbetsgivaren i sina sociala nätverk


Möt några av våra medarbetare

Två medarbetare tittar in i en dator

Vardagas medarbetare finns till för dig

Vardagas medarbetare arbetar för att ge en personlig vård och omsorg.
porträtt Carina Mörk

Carin Mork är sjuksköterska på Vardaga Villa Agadir

Carin Mork har tidigare varit verksamhetschef på olika äldreboenden. Nu är hon pensionär och timanställd sjuksköterska på äldreboendet Vardaga Villa Agadir.
Porträtt Beatrice

Beatrice är sjuksköterska på Vardaga Edsby slott

Som sjuksköterska på äldreboendet Vardaga Edsby slott ansvarar Beatrice Akua Bleppony för de boendes medicinska omvårdnad.
Maria i blå arbetskläder sitter i röd fåtölj

Maria är undersköterska och aktivitetsansvarig

Som aktivitetsansvarig på ett boende för både äldre och yngre med demenssjukdom gäller det att vara kreativ och lyhörd.

“En av de bästa perioderna i mitt yrkesliv”

Mer tid för patienterna och möjligheten att kunna styra över sina arbetstider och sin semester.
Ajsa i röda arbetskläder sitter på bänk med lila virkad sjal i händerna

Ajsa är aktivitetsansvarig på Vardaga Nymilen 

Ajsa trivs som aktivitetsansvarig på Nymilens äldreboende.
porträtt Emma

Emma är demensansvarig nattundersköterska

Emma är demensansvarig nattundersköterska på Lindgården.
Maria

Maria jobbar i Vardagas hemtjänst

Maria berättar om sitt arbete i Vardagas hemtjänst och om varför hon trivs så bra med sitt jobb.
Film om Claire

Clarie är aktivitetsansvarig

Möt Clarie som är undersköterska och arbetar som aktivitetsansvarig på Vardagas äldreboende Silverpark.
Hakima

Hakima är undersköterska

Hakima är underssköterska på Vardagas äldreboende Broby Gård. Hon berättar om sitt jobb.
Jenny

Jenny är gruppchef på Vardagas boende Silverpark

Jenny arbetar som gruppchef på en avdelning för personer med demenssjukdomar på Vardagas äldreboende Silverpark.
porträtt verksamhetschef

Ledarskap på Vardaga och Villa Solhem

På Vardaga är det viktigt att man får jobba med det man är intresserad av för att få gehör och utlopp för sina tankar och idéer.

Clarie är aktivitetsansvarig

Möt Clarie som är undersköterska och arbetar som aktivitetsansvarig på Vardagas äldreboende Silverpark.

Läs mer