Djur i omsorgen

Djur kan vara en källa till bättre hälsa, glädje och ökad livskvalitet.

Många av Vardagas verksamheter har djur till glädje för de boende. Vi arbetar utifrån konceptet Djur i omsorgen som har funnits inom Vardaga sedan 2011.

I Vardaga arbetar vård-, terapi- och besökshundar tillsammans med sina förare. Alla hundar och förare har olika typer av utbildning och hundarna har testats som lämpliga för att arbeta i vården och omsorgen. Hundarna och deras förare arbetar tillsammans med vård- och omsorgspersonalen och stödjer träning och medicinsk behandling av våra boende. Arbetet styrs av riktlinjer som säkrar säkerhet och kvalitet, samt uppfyller krav på säker livsmedelshantering, vårdhygien, patientsäkerhet, arbetsmiljö och djurskydd.

Inte bara hundar

Men djur i omsorgen är inte bara hundar. Många Vardagaboenden har till exempel akvariefiskar och det är också djur i omsorgen. Ett akvarium i matsalen ger lugn och ro, så de äldre sitter kvar längre och äter bättre. Det kan alltså bidra till att motverka både oro och förvirring samt undernäring, som är vanliga problem i all äldreomsorg.

På några av Vardagas boenden finns också höns som bor i egna fina hönshus, pickar på marken och bidrar med färska ägg till frukost.


Mer om våra koncept och hur vi arbetar för att skapa Den goda dagen