Demensakademin

Inom det vi kallar Demensakademin samlar och sprider vi kunskap om bemötande av äldre och personer med kognitiv sjukdom. Demensakademin stödjer våra boenden och verksamheter med kompetenshöjning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående. Målet är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för personer som har sitt hem i Vardagas verksamheter.

Certifiering av boenden

Demensakademin har skapat ett kompetensprogram utifrån flertalet evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet inom demensvården och skräddarsytt det utifrån Vardagas värdegrund. Kompetensprogrammet innebär att medarbetarna får tre dagars utbildning inom personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom och därefter vägledning på arbetsplatsen för att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken. På varje avdelning utses också en demensansvarig som ansvarar för att kunskaperna hålls vid liv.

De boenden där konceptet genomförts blir certifierade. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras årligen i våra kvalitetsuppföljningar.

Exempel på krav som ställs för att ett boende ska bli certifierat:

  • Medarbetare ska ha genomgått Demensakademins utbildning.
  • Boendemiljön ska uppfylla Demensakademins krav för miljöanpassning.
  • Arbetssätt följer Demensakademins metoder.
  • Varje avdelning har en demensansvarig.
  • Närstående erbjuds utbildning och stöd.

Studiecirklar om demens för närstående

En viktig del i Demensakademins kompetensprogram är att närstående erbjuds att delta i studiecirklar med utbildning och stöd. Stödet erbjuds kontinuerligt efter behov.

Kan man förebygga, lindra eller bota demenssjukdom?

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi berättar.


Läs mer om våra koncept i Den goda dagen

kvinna luktar på blommor

Demens – Demensakademin

Demensakademin stödjer våra verksamheter med utildning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående.

Djur i omsorgen

Djur kan vara en källa till bättre hälsa, glädje och ökad livskvalitet. Många av Vardagas verksamheter har djur till glädje för de boende.
Omsorgstagare och medarbetare som använder utegymmet

En aktiv vardag på Vardagas äldreboenden

På våra äldreboenden erbjuder vi aktiviteter utifrån önskemål och behov hos den enskilde.

Mat och måltider

Mat är en av livets höjdpunkter och central för livskvaliteten. Vi vill att våra måltider ska efterlikna de måltider de boende själva brukade tillaga.

Palliationsakademin

Vardagas Palliationsakademi utbildar medarbetare i palliativ vård och omsorg för att förbättra vården och omsorgen i livets sista tid.

Ung Omsorg på våra boenden

Ung Omsorg är ett företag som anställer ungdomar som vill jobba extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro på äldreboenden.

Vardagas boendekoncept

Inredningen på Vardagas nya boenden kännetecknas av genomtänka detaljer som underlättar för åldrande ögon och personer med demenssjukdom.