Anhörig eller närstående

Som anhörig eller närstående är du alltid välkommen på besök. Vårt mål är att du ska känna fullt förtroende för verksamheten och för att din närstående har det bra hos oss.

Du är den som känner din anhöriga eller närstående bäst och vi vill gärna lyssna på dig. Att flytta till ett äldreboende kan vara ett stort steg både för den som flyttar in och för de anhöriga. Det kan ta lite tid innan alla har vant sig, men våra medarbetare gör allt för din närstående ska trivas och att du ska känna dig trygg med vår omvårdnad.

Dina kunskaper är viktiga för att vi ska få förståelse för din anhöriges tidigare levnadsvanor, intressen och behov. Det du berättar hjälper oss att skapa en så individanpassad omvårdnad som möjligt.

Träffar och aktiviteter

På alla våra boenden anordnar vi olika träffar och aktiviteter dit du som närstående bjuds in. Vi träffas under trevliga former där vi också kan utbyta erfarenheter och lyssna på dina synpunkter.

På varje enhet finns ett närståenderåd. Genom att medverka där får du möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör kost, aktiviteter och boendemiljö.

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss närhelst du har frågor eller synpunkter eller bara vill höra mer om hur din anhörige mår.


Mer om hur du söker äldreomsorg