Vardagas boenden inom psykogeriatrik

När personer med psykisk ohälsa blir gamla och behöver stöd, ställer det särskilda krav på äldreomsorgen. Varje individ är unik med olika behov och önskemål. Det är fokus i Vardagas vård och omsorg för personer med behov av psykogeriatrisk äldreomsorg.

Vi erbjuder boendeplatser inom psykogeriatrik bland annat på en del av våra boenden i Bromma och Södermalm i Stockholm, Solna, Täby samt Tierp.

De som bor i Vardagas boenden för psykogeriatrik är personer med olika psykiatriska diagnoser och problematik och de speciella behov som det för med sig. Vårt fokus ligger på att forma deras dag och omvårdnad utifrån de behoven och de önskemål som personerna har, så de kan må så bra som möjligt.

Alltid på Vardagas boenden för psykogeriatrik

  • Personligt bemötande
  • Hög kompetens om psykiatriska diagnoser
  • Aktiviteter på dina villkor


Läs mer här!

Här hittar du alla Vardagas boende för psykogeriatrik

Så här går det till att söka en plats på ett boende för psykogeriatrik

1. Kontakta din kommun

För en plats på till exempel ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut från din hemkommun. Ring och be att få tala med en biståndshandläggare inom området omsorg.

2. Träffa din handläggare

Träffa biståndshandläggaren i din hem- eller sjukhusmiljö och berätta om dina önskemål och behov. Du får hjälp att fylla i en ansökan som lämnas in för utredning.

3. Välj din omsorg

När du beviljats stöd är det dags att välja vem som ska sköta din omsorg. Du kan alltid framföra önskemål till kommunen om att bo på något av Vardagas äldreboenden.

Flexibilitet och lyhördhet från Vardagas medarbetare

I det dagliga arbetet är det oerhört viktigt att vi är flexibla och lyhörda för hur varje boende mår just den dagen eller perioden. Hos personer med diagnoser som schizofreni eller bipolaritet kan måendet svänga snabbt och stödbehoven variera mycket. Det är Vardagas medarbetare vana vid och beredda på.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att läsa av de boendes olika behov och anpassa omsorgen utifrån det. Det är viktigt för de boende, de mår bäst av att möta de ansikten de känner igen och är vana vid. Därför eftersträvar vi alltid kontinuitet, erfarenhet och kompetens hos våra personalgrupper.

Aktiviteter för den som vill i Vardagas boenden för psykogeriatrik

Vid psykisk sjukdom är det inte alltid man önskar delta i olika aktiviteter på boendet. För en del är det tryggast att stanna på sitt rum. För den som vill är det dock stimulerande med olika aktiviteter, inte minst i form av utevistelse i den egna trädgården eller i närliggande områden.

Besök på Vardagas boenden

Självklart går det alltid bra för den som så önskar att ta emot besök på våra boenden.

I de här kommunerna finns Vardagas äldreboenden

Vanliga frågor och svar om psykogeriatrik