Vår äldreomsorg – den goda dagen

Ditt boende hos oss är ditt hem och vårt mål är att du ska trivas. Omsorg och service ska hålla högsta kvalitet, men minst lika viktigt är att du får göra saker som intresserar dig.

Alla dagar ska kännas meningsfulla och innehållsrika. Och dina vänner och närstående är givetvis alltid välkomna. Vi arbetar efter ett koncept som vi kallar Den goda dagen.

Den goda dagen innebär att du själv väljer hur du vill forma din dag utifrån din förmåga och dina önskemål. Varje dag ska kännas meningsfull för just dig. Du ska ha möjlighet att behålla ditt levnadssätt och dina vanor även om du har behov av stöd och hjälp.

Konceptet Den goda dagen bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, och är ett verktyg för vårt dagliga arbete. Det verktyget ska alla våra medarbetare ha med sig varje dag, i varje uppgift de utför. Det är grunden för hur vi tillsammans skapar en god och personcentrerad vård och omsorg.

Regelbunden uppföljning av att du trivs

För att förvissa oss att du och andra som bor hos oss är nöjda gör vi regelbundna avstämningar där vi följer upp att du har det bra och att du får den hjälp och den omsorg du behöver. Vi gör också årliga kvalitetsundersökningar med intervjuer eller enkäter riktade till dig som boende och dina närstående.


Mer om våra koncept och hur vi arbetar för att skapa Den goda dagen