Anhörig eller närstående

Som anhörig eller närstående är du alltid välkommen på besök. Vårt mål är att du ska känna fullt förtroende för verksamheten.

Dina kunskaper är viktiga för att vi ska få förståelse för våra boendes tidigare levnadsvanor, intressen och behov. Du kan alltid kontakta oss närhelst du har frågor eller synpunkter.

Dina kunskaper är viktiga för att vi ska få förståelse för våra boendes tidigare levnadsvanor, intressen och behov. Du kan alltid kontakta oss närhelst du har frågor eller synpunkter.

På alla våra boenden anordnar vi olika träffar och aktiviteter dit du som närstående bjuds in. Vi träffas under trevliga former där vi också kan utbyta erfarenheter och lyssna på dina synpunkter.

På varje enhet finns ett närståenderåd. Genom att medverka där får du möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör kost, aktiviteter och boendemiljö.