Hur söker du ett äldreboende?

Många tycker att det är svårt att veta hur man ska gå till väga för att få en överblick över hur systemet fungerar när man ska hitta äldreboende. Här lotsar vi dig genom processen och ger tips och råd vad som kan vara bra att tänka på.

En ung och en äldre person skrattar tillsammans

Hur går en biståndsprocess till?

För att få plats på ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut från kommunen du bor i eller från den kommun du vill flytta till. Det innebär att du behöver ansöka om och få beviljat att du har ett sådant omsorgsbehov som krävs för att få flytta in på ett äldreboende

  1. Kontakta kommunen, börja med att kontakta din kommun och be att få tala med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du kan både ringa och ta kontakt via kommunens hemsida.
  2. Träffas, i andra steget träffas du och biståndshandläggaren där ni går igenom dina behov. Ni kan träffas både i hemmiljö eller på sjukhuset om du befinner dig där.
  3. Ansökan, efter att du träffat din biståndshandläggare görs en ansökan. Om du har ett läkarintyg som stärker ditt omvårdnadsbehov är det bra att bifoga det.
  4. Utredning, efter att din ansökan lämnats in utreder biståndshandläggaren dina behov för att se om du har rätt till ett beslut om att flytta till ett äldreboende.
  5. Beslut, när utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med vilket stöd som har beviljats. Nekas din ansökan så har du alltid rätt att överklaga beslutet.

Att söka äldreboende är för många något helt nytt. Därför är det alltid bra att ha stöd i biståndsprocessen, både i att ta reda på vilka rättigheter du har och i själva ansökningsförfarandet. Ta gärna hjälp av en närstående eller av den hjälp din kommun erbjuder.

Vem får flytta till ett äldreboende?

Äldreboendet finns för dig som har så pass stort omvårdnadsbehov att du inte klarar dig hemma med hjälp av hemtjänst. Det kan bero på fysiska besvär, demenssjukdom eller att du inte känner dig trygg hemma. På äldreboendet, eller särskilda boendet eller vård- och omsorgsboendet som det också kallas, får du service och omvårdnad dygnet runt.

Får man välja äldreboende själv?

Möjligheten att välja vilket äldreboende du ska flytta till beror på vilken kommun du bor i.

Lagen om valfrihet

I många kommuner gäller lagen om valfrihet och där får du fritt välja mellan de boenden som kommunen godkänt. Det kan vara både privata och kommunala boenden. Du har ofta möjlighet att välja och rangordna de boenden du helst vill flytta till men på vissa boenden kan det vara fullbelagt och hur kösystemen ser ut kan variera mellan kommunerna.

Kan man tacka nej till en plats?

Du kan alltid tacka nej till en plats du blir erbjuden och stå kvar i kön alternativt flytta in på ett annat boende i väntan på att det finns en plats på det boende du helst vill bo på. Prata med din kommun om hur valet och kösystemet fungerar just där.

Hur fungerar det om kommunen inte tillämpar lagen om valfrihet?

I kommuner som inte har valfrihet har du alltid rätt att inkomma med önskemål. Du har även alltid rätt att tacka nej till en plats du inte önskar och vänta på att få erbjudande om en ny plats.

Kan jag flytta till en annan kommun?

Om du vill flytta till en annan kommun, till exempel närmre dina anhöriga, gör du en ansökan i den kommunen du vill flytta till. Den kommunen är då skyldig att behandla den ansökan som om att du bor i kommunen.

Kontakta din kommun för att ta redan på hur valet av äldreboende går till hos dig.

Filmer om att söka äldreboende

Hur går ett biståndsbeslut till?

Vem får flytta in på ett äldreboende?

Får man välja äldreboende själv?


Så här går det till att söka en plats

1. Kontakta din kommun

För en plats på till exempel ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut från din hemkommun. Ring och be att få tala med en biståndshandläggare inom området omsorg.

2. Träffa din handläggare

Träffa biståndshandläggaren i din hem- eller sjukhusmiljö och berätta om dina önskemål och behov. Du får hjälp att fylla i en ansökan som lämnas in för utredning.

3. Välj din omsorg

När du beviljats stöd är det dags att välja vem som ska sköta din omsorg. Du kan alltid framföra önskemål till kommunen om att bo på något av Vardagas äldreboenden.

Sök en verksamhet i Vardaga