Kontaktmannen ansvarar extra mycket för dig

Film: Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

När du flyttar in hos oss på Vardaga får du en egen kontaktman, som lär känna dig och dina behov och för att skapa en omsorg som passar just dig. Kontaktmannen säkerställer att alla i arbetslaget känner till dina behov och önskemål, och har även löpande kontakt med dina närstående, om du så önskar.

Du får stöd i vardagen, så att du kan ta del av information om kommande händelser, och delta i de aktiviteter och den samvaro som du önskar. På boendet har du möjlighet att välja tjänster som exempelvis fotvård och frisör.

Varje vecka erbjuds du egentid tillsammans med din kontaktman. Du bestämmer själv innehållet där tiden kan användas till att göra något spontant, något inplanerat eller helt enkelt bara för en pratstund i lugn och ro.

Kontaktmannen ska värna om att helheten i vardagen fungerar just för dig.