Levnadsberättelsen

Här kan du ladda ner och skriva ut din levnadsberättelse

På Vardaga använder vi ett formulär som kallas Levnadsberättelse. Genom levnadsberättelsen får vi som medarbetare en möjlighet att få lära känna dig, din livshistoria, dina vanor och värderingar.

Våra erfarenheter genom livet formar oss till den person vi är. Din berättelse är viktig att få ta del av för vår vardag tillsammans, hjälper oss att ge dig den bästa omsorgen på dina villkor samt att hitta meningsfulla aktiviteter för dig. Syftet med levnadsberättelsen är att de som arbetar i omsorgen ska lära känna den person de möter.

Levnadsberättelsen är extra betydelsefull för personer som har svårt att minnas sitt liv eller som inte kan göra sig förstådda.

Du eller dina närstående ombeds därför att fylla i formuläret när du flyttar in till oss. Levnadsberättelsen behandlas med sekretess.

Ladda ner Levnadsberättelsen

  • Dokument att skriva ut och fylla i
  • Instruktioner för att fylla i dokumentet