Hur söker du hemtjänst?

För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din kommun eller stadsdel. Vissa kommuner och stadsdelar har ett kundvalssystem som innebär att du sedan väljer vilken vårdentreprenör som ska utföra din hemtjänst.

När man blir äldre kan kroppen börja strejka, vissa vardagssysslor bli svårare att klara av och man kan behöva hjälp i vardagen. För att kunna bo kvar hemma och samtidigt känna sig trygg kan man få hemtjänst. Hemtjänsten är behovsbaserad och något man måste ansöka om från sin kommun.

Ansök om hemtjänst

1. Ansök

För att få hemtjänst behöver du ett beslut från en biståndshandläggare på den stadsdelsförvaltning du tillhör.  

2. Träffa biståndshandläggare

När du har skickat in sin ansökan kommer en biståndshandläggare att kontakta dig för ett personligt möte. Mötet är viktigt för att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation.

3. Beslut om äldreomsorg

Efter mötet gör handläggaren en utredning och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Om du fått avslag på sin ansökan går det alltid att överklaga beslutet.

4. Välj utförare

När du har fått ditt biståndsbeslut får du som bor i en kommun med kundval möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig.

Här är några saker att fundera över innan du väljer:

  • Vilka verksamheter finns nära och vad erbjuder de för stöd?
  • Vad tycker andra om de olika utförarna? Kanske känner man någon som har hemtjänst – kan de ge några rekommendationer?
  • Vad säger kvalitetsutvärderingarna om de olika utförarna? Stockholms stad genomför varje år brukarundersökningar inom äldreomsorgen, även Socialstyrelsen genomför brukarundersökningar. Undersökningarna är gratis att ta del av och finns på respektive hemsida.
  • Ta kontakt med den eller de verksamheter som du är intresserad av och ställ de frågor du undrar över.

Därefter har du som bor i kommuner med kundval möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Om du inte är nöjd med hemtjänsten kan du när som helst byta utförare.

Gör gärna studiebesök

Innan du väljer utförare rekommenderar vi att du ringer eller besöker oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta våra verksamhetschefer och driftsledare som gärna svarar på frågor, eller ordnar med studiebesök för den som så önskar.