Hur söker du hemtjänst?

För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din kommun eller stadsdel. Vissa kommuner och stadsdelar har ett kundvalssystem som innebär att du sedan väljer vilken vårdentreprenör som ska utföra din hemtjänst.

Det första du gör

Kontakta först en biståndshandläggare i din kommun. Handläggaren utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med. Därefter har du som bor i kommuner med kundval möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Om du inte är nöjd med hemtjänsten kan du när som helst byta utförare.

Gör gärna studiebesök

Innan du väljer utförare rekommenderar vi att du ringer eller besöker oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta våra verksamhetschefer och driftsledare som gärna svarar på frågor, eller ordnar med studiebesök för den som så önskar.

Läs mer om vår hemtjänst