Inom det vi kallar Demensakademin samlar och sprider vi kunskap om demens och bemötande av personer som har demenssjukdom. Demensakademin stödjer våra boenden och verksamheter med kompetenshöjning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående. Målet är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för personer med en demenssjukdom i Vardagas verksamheter.

Demenscertifiering av boenden

Demensakademin har skapat ett utbildningskoncept utifrån flertalet evidensbaserade metoder inom demensvården och skräddarsytt det utifrån Vardagas värdegrund. Konceptet innebär att medarbetarna får tre dagars utbildning inom demens och därefter vägledning på arbetsplatsen för att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken. På varje avdelning utses också en demensansvarig som ansvarar för att kunskaperna hålls vid liv.

De boenden där konceptet genomförts blir certifierade. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras årligen i våra kvalitetsuppföljningar.

Exempel på krav som ställs för att ett boende ska bli certifierat:

  • Medarbetare ska ha genomgått Demensakademins utbildning.
  • Boendemiljön ska uppfylla Demensakademins krav för miljöanpassning.
  • Arbetssätt följer Demensakademins metoder.
  • Varje avdelning har en demensansvarig.
  • Närstående erbjuds utbildning och stöd.

Studiecirklar om demens för närstående

Som del av demenscertifieringen erbjuds närstående att delta i studiecirklar med utbildning och stöd. Stödet erbjuds kontinuerligt efter behov.

Kan man förebygga, lindra eller bota demenssjukdom?

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi berättar.

Hitta ett äldreboende för dig

Läs mer om våra olika boenden i:

Vi finns på fler platser. Här kan du söka efter ett boende nära dig.

 

velit, felis fringilla mattis ultricies in libero. amet,