Nyheter

Vardaga och Skanska planerar nytt äldreboende i Sollentuna

En medarbetare och en boende som håller varandra i händerna

Boendet, som planeras att få 80 platser fördelat på åtta avdelningar kommer att ligga i området
mellan Tingsvägen och Turbergsleden och i närheten av det mycket uppskattade äldreboendet
Villa Tureberg. Boendet ska öppna 2027 och kommer att ha en gruppbostad i bottenvåningen.

– Efter succén med Villa Tureberg känns det kul att meddela Sollentunaborna att vi planerar att öppna ytterligare ett boende med samma kvaliteter, säger Susanne Sjöberg, vd Vardaga.

Boendet kommer att ha en festsal överst i huset med fin utsikt över omgivningen och utformas enligt Vardagas uppskattade inredningskoncept.

– Det känns kul att samarbeta med Skanska igen. Vi är väldigt nöjda med Villa Tureberg som Skanska byggde och vi brukar visa upp det när vi får externa besök. Därför är det kul att kunna göra en liknande produkt, men i större skala, säger Jon van Geffen, Tillväxt- och fastighetschef på Vardaga och Ambea.

Fastigheten kommer även innehålla en gruppbostad som kommer att drivas av Nytida.

Fastigheten ska certifieras enligt LEED guld eller motsvarande och målet är att klimatpåverkan under byggskedet kommer vara cirka 35 procent lägre än Boverkets referensvärde för motsvarande
byggnader. Därutöver kommer fastigheten att ha solceller och ambition att nå energiklass B eller bättre.

– Vi ser fram emot att återigen samarbeta med Vardaga och Nytida i Sollentuna med vårt specialiserade team och bidra positivt till utvecklingen av kvarteren kring Malmplan. Det nya boendet planeras för att uppnå höga hållbarhetsambitioner genom att vi till exempel kommer att använda betong med längre klimatpåverkan, säger Helena Everhed, affärsutvecklingschef Skanska Sverige.

Här kan du läsa mer om Villa Fågelsången och Villa Tureberg