Nyheter

Villa Havsglimt ger stöd och trygghet vid komplex psykisk/fysisk funktionsnedsättning

Grå byggnad Villa Havsglimt
Grå byggnad Villa Havsglimt

Vardaga Villa Havsglimt i Laholm är ett nybyggt, specialinriktat boende för personer över 30 år, med komplexa problem inom psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. Boendet har en särskild inriktning mot samsjuklighet och personer med stora omvårdnadsbehov, även kroppsliga, och erbjuder både korttidsvård och längre placeringar från hela Sverige.

På Villa Havsglimt finns numera det som tidigare var Nytida Furuvikens verksamhet.

Daniel Lindberg är sedan några månader tillbaka verksamhetschef för Villa Havsglimt.

˗ Det är en fantastisk verksamhet som överträffade de förväntningar jag hade när jag började, säger Daniel, som tidigare jobbat som bland annat chef inom hemtjänst, äldreboende och LSS-verksamhet.

Mycket kraft!

˗ Det finns mycket kraft här! Vi har en väldigt bra sammansatt och kompetent personalgrupp, där en del arbetat i 13-14 år med just den här målgruppen och verkligen är intresserade av den. Sjuksköterskorna har specialintresse för psykiatri och vi har läkarstöd både från den lokala vårdcentralen och specialistläkare inom psykiatrin. Dessutom finns fysio- och arbetsterapeut på plats flera dagar i veckan, fortsätter Daniel.          

Både boende, närstående samt gode män och förvaltare uttrycker att de är nöjda med Villa Havsglimt. Boendet är nybyggt, fräscht och modernt, beläget i lugna, natursköna omgivningar nära havet och stranden i Allarp, Laholm.

Meningsfulla dagar

Medarbetarna lägger ner mycket omsorg på att dagarna ska vara meningsfulla för de boende.  Varje dag erbjuds flera olika aktiviteter utifrån de boendes egna önskemål och intressen. En aktivitetssamordnare anordnar tillsammans med medarbetarna exempelvis bingo, bakning, utflykter och skapande verksamhet, som måleri.

Maten lagas till största delen på plats, vilket ger en hemlagad känsla och sprider aptitretande dofter på våningsplanen. Här serveras frukost, lunch, middag och mellanmål. På helgerna bjuds det på trerättersmeny. Kaffe och frukt finns alltid framme.

˗ Jag känner mig väldigt trygg med det vi har att erbjuda vår målgrupp. Här får de trygghet och ett gott liv utifrån sina individuella förutsättningar, avslutar Daniel Lindberg.

Läs mer om Villa Havsglimt