Nyheter

Vi fortsätter med våra rutiner kring covid-19 efter den 29 september

Två medarbetare promenerar tillsammans med man i rullstol

De lättnader i restriktionerna som Folkhälsomyndigheten inför från den 29 september innebär ingen förändring i våra rutiner. Tills vidare fortsätter våra medarbetare att ha skyddsutrustning och följa de hygienrutiner som myndigheterna rekommenderar.

Du är välkommen till oss men vi ber dig att inte besöka våra verksamheter om du känner dig sjuk eller har några symptom. Våra omsorgstagare tillhör en riskgrupp, så vi ber till att fortsätta hålla avstånd till andra personer på boendet och att vi alla har god handhygien. Vi vill också att besöken fortsatt sker i den egna lägenheten.

Tredje sprutan

Ett flertal av våra boende har fått en tredje vaccinationsdos. Det är dock de lokala läkarorganisationerna som beslutar om när vaccinationen ges.

Tack för att du hjälper till och bekämpa pandemin. Vid frågor kontakta ditt boende.

Vaccination medarbetare

Vi vill att alla medarbetare som kan, vaccinerar sig. Det är det bästa sättet för att minska smittspridningen och värna om våra omsorgstagare och medarbetare.

Vi har sedan vaccineringen startade arbetat med information och givit medarbetare möjlighet att vaccinera sig på arbetstid. Regionalt har det även funnits möjlighet att vaccinera sig på arbetsplatsen.

Vi har inte någon rättighet att föra register över vaccination och medarbetarna behöver inte informera arbetsgivaren.

Vi försöker alltid möta våra omsorgstagares önskemål, det är dock inte alltid praktiskt möjligt utifrån gällande regelverk . Även om samhället gjort lättnader finns det inom äldreomsorgen fortfarande restriktioner och rutiner kring användande av t ex skyddsutrustning och hygienrutiner. Vi följer de rutiner som berörda myndigheter rekommenderar.