Nyheter

Vi följer regionala åtgärder mot covid-19 och undanber oss besök på vissa boenden

En boende möter två medarbetare med visir
En boende möter två medarbetare med visir
Möte mellan boende och medarbetare

I många regioner ökar andelen konstaterade fall av covid-19 så dramatiskt att Folkhälsomyndigheten i samråd med läkare i regionen har beslutat om extra åtgärder. En av åtgärderna är att undvika fysisk kontakt med andra än de man bor tillsammans med.

Med tanke på de extra åtgärderna så vill vi att vi hjälps åt för att inte viruset ska spridas på våra äldreboenden.

Vi undanber oss besök på vårt boende tills restriktionerna är borttagna. Det finns undantag som t ex vid livets slutskede.

Vi gör vårt yttersta för att minimera smittspridning och ge våra omsorgstagare en bra och meningsfull vardag. Vi har god tillgång till skyddsutrustning och har tydliga rutiner för att hantera olika situationer. Vi har också bra stöd från läkarorganisationer, smittskyddsläkare och andra berörda myndigheter. En omsorgstagare med misstänkt eller konstaterad covid-19 som är kvar på sitt boende får vård på sitt rum. Provtagning av omsorgstagare eller medarbetare sker enligt riktlinjer från regionen.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att minimera virusets spridning.

Kontakta ditt boende för mer information.

Läs om de allmänna råden som gäller i din region på Folkhälsomyndighetens webbplats