Villa Havsglimt

Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, Huntingtons sjukdom, Permanenta platser
Skummeslövsstrand, Laholm, Halland
1 av 13 bilder

Om verksamheten

På Villa Havsglimt vill vi skapa vård och omsorg med hjärta, integritet och valfrihet – som alltid utgår från varje boendes unika behov och önskemål. Varmt välkommen till oss!

Boende för personer med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning (tidigare Furuviken)

På två våningsplan på Villa Havsglimt finns tidigare Furuvikens verksamhet, som vänder sig till dig som har en psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning och är 30 år och äldre. Vi erbjuder både korttidsvård och längre placeringar.

Boendet är ett alternativ även för dig som har behov av insatser och behandling av kroppsliga skäl. Vi har dels en särskild inriktning mot samsjuklighet och personer med stora omvårdnadsbehov, samt en mot personer med Huntingtons sjukdom.

Platser

Är du intresserad av att bo på Villa Havsglimt? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vår äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

Om boendet

Villa Havsglimt i Allarp är ett nybyggt boende med närhet till natur och hav. Vi erbjuder 60 lägenheter och gemensam festsal, salong för hårvård samt tillgång till en härlig trädgård och naturpark i närmiljön. Varje avdelning har ett gemensamt kök och trivsamma utrymmen för samvaro och måltider. Det är nära till kollektivtrafik och service.

Din egen lägenhet är utrustad med trinettkök med kylskåp samt garderob. Badrummet är handikappanpassat med dusch. Trygghetslarm och rörelselarm finns. Lägenheten har en höj- och sänkbar säng, i övrigt möblerar du med dina egna möbler och saker.

Vi erbjuder även korttidsboende på Villa Havsglimt. Här är lägenheterna möblerade, men du tar med dig personliga saker som kläder och hygienartiklar.

Aktiviteter

För oss är aktivering ett centralt begrepp. Vi bedriver individuellt anpassad vård, därför ser aktiviteterna ut på olika sätt och du väljer om du vill göra saker på egen hand eller tillsammans med andra. Vi arbetar bland annat med temaveckor där du kan måla, baka, lyssna på musik, delta i ”hjärngympa” med mera. Vi planerar aktivering utefter dina önskemål. Du har möjlighet att hjälpa till med trädgårdsarbete eller andra anpassade uppgifter. Vi gör ofta mindre utflykter i närområdet där dina önskemål styr, och ibland längre utflykter.

Varje vecka erbjuds du en timme fria aktiviteter tillsammans med din kontaktman på tu man hand, då du själv styr innehållet. Kanske vill du komma iväg och handla i någon butik, få massage eller bara sitta i lugn och ro och prata en stund.

Närstående och anhöriga

Din familj och dina vänner är naturligtvis alltid välkomna att hälsa på dig. Dina nära är också välkomna att delta vid våra närståendeträffar. Här diskuterar vi saker som kost, omvårdnad, aktiviteter och boendemiljö. Dina nära får information om vad som händer på boendet och kan ställa frågor. Vi tar också gärna emot synpunkter, önskemål och förslag. Tider för närståendeträffarna lämnas ut i god tid.

Mat och dryck

Mat är en av livets höjdpunkter. I Vardaga är det viktigt att våra boende får äta i en lugn och trevlig miljö. För äldre och personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt att maten håller hög kvalitet, att den är näringstät, vällagad och smakrik för att ge den näring som behövs. Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål och nattmål om så önskas. Vid behov erbjuder vi alternativa rätter till lunch och middag. Som avslutning på lunchen serverar vi ofta en god dessert. Vid helger och högtider dukar vi extra fint och erbjuder en trerätters meny med ett glas vin eller öl. Kaffe och frukt finns när du vill ha. Maten tillreds på avdelningarna och vi bakar ofta.

Vård och omsorg

Vardagas mål är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dig som bor hos oss. Genom vårt helhetskoncept, Den goda dagen, ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet. Vi utgår från var och ens behov, ser till det friska och stärker den boendes identitet och självständighet. De små detaljerna är viktiga för att varje dag ska bli en riktigt god dag. Du som bor hos oss är gammal nog att bestämma själv och boendet är i första hand ditt hem, inte vår arbetsplats.

Metoder

All din vård och behandling är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet där specifik medicinsk omvårdnad utgör grunden tillsammans med individuellt utformade genomförande- och omvårdnadsplaner, som utvärderas steg för steg.

I verksamhetens grund vilar ett kognitivt förhållningssätt. Du som bor hos oss tränar dina färdigheter med hjälp av ADL och vi arbetar bland annat också med MI och ESL.

Personal

På boendet finns omvårdnadspersonal på plats dygnet runt, utanför din dörr, för din trygghet. Alla talar svenska och vi har dessutom medarbetare med ursprung i olika länder och som talar flera olika språk. Omvårdnadspersonalen utgörs till merparten av utbildade undersköterskor där vissa är specialistutbildade. Dagtid tjänstgör två specialistsjuksköterskor och jourtid beredskapssjuksköterskor. Vi har tillgång till allmänläkare och psykiater för konsultation. Rehabiliteringspersonal finns att tillgå. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt Vardagas interna utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

Vår arbetsterapeut gör funktionsbedömningar och individuellt anpassade tränings- och aktivitetsprogram. Arbetsterapeuten ansvarar också för förskrivning och uppföljning av eventuella hjälpmedel. Vi har även en fysioterapeut knuten till verksamheten som gör bedömningar och utformar rehabiliteringsprogram.

När du flyttar in hos oss får du också en egen kontaktman bland medarbetarna. Kontaktmannen ansvarar för att dina behov och önskemål framkommer i den individuella omvårdnadsplan som upprättas mellan dig och oss medarbetare. Utöver kontaktmannen får du även en omvårdnadsansvarig sjuksköterska tilldelad dig.

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, är byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskemål och behov. Detta är utgångspunkten för de olika kvalitetsmätningar som vi genomför. Mätningar sker genom exempelvis enkäter, egenkontroller, avvikelsehantering och kvalitetstillsyner. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande strukturer och rutiner. Det ger trygghet i mötet med omsorgstagare och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i verksamheten kontinuerligt och med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Villa Havsglimt