Villa Havsglimt

Permanenta platser
Skummeslövsstrand, Laholm, Halland
1 av 13 bilder

Om verksamheten

Villa Havsglimt i Allarp är ett nybyggt  boende för personer med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. Här bor du med närhet till natur och hav. Vi erbjuder 60 lägenheter och gemensam festsal, salong för hårvård samt tillgång till en härlig trädgård och naturpark i närmiljön. Det är nära till kollektivtrafik och service.

Dina behov i fokus

På Villa Havsglimt vill vi skapa vård och omsorg med hjärta, integritet och valfrihet – som alltid utgår från varje boendes unika behov och önskemål. Varmt välkommen till oss!

Vård och omsorg

Vardagas mål är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dig som bor hos oss. Genom vårt helhetskoncept Den goda dagen ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet. Vi utgår från var och ens behov, ser till det friska och stärker den boendes identitet och självständighet. De små detaljerna är viktiga för att varje dag ska bli en riktigt god dag. Du som bor hos oss är gammal nog att bestämma själv och boendet är i första hand ditt hem, inte vår arbetsplats.

Personal

På boendet finns omvårdnadspersonal på plats dygnet runt, utanför din dörr, för din trygghet. Alla talar svenska och vi har dessutom medarbetare med ursprung i olika länder och som talar flera olika språk. Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, t ex undersköterska, sjuksköterska. Rehabiliteringspersonal finns att tillgå. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt Vardagas interna utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

När du flyttar in hos oss får du också en egen kontaktman bland medarbetarna. Kontaktmannen ansvarar för att dina behov och önskemål framkommer i den individuella omvårdnadsplan som upprättas mellan dig och oss medarbetare.

Aktiviteter

Aktiviteter är en viktig del av din omvårdnad. Du erbjuds aktiviteter både individuellt och i mindre grupper, där alla ska kunna hitta något särskilt roligt eller stimulerande. De olika gemensamma aktiviteterna presenteras varje vecka i ett aktivitetsschema på avdelningen. Du väljer själv vilka du vill delta i, utifrån intresse och vad du orkar.

Aktiviteter vi gör tillsammans kan vara pyssel, bakning, musikunderhållning, sång och musik, bingo, olika spel, träning och gymnastik.

Vi tar gärna promenader i den fina parken eller vistas i vår trädgård, där det finns möjlighet att hjälpa till med trädgårdsarbete.

Varje vecka erbjuds du en timme fria aktiviteter tillsammans med din kontaktman på tu man hand, då du själv styr innehållet. Kanske vill du komma iväg och handla i någon butik, få massage eller bara sitta i lugn och ro och prata en stund.

Närstående

Din familj och dina vänner är naturligtvis alltid välkomna att hälsa på dig.

Dina nära är också välkomna att delta vid våra närståendeträffar. Här diskuterar vi saker som kost, omvårdnad, aktiviteter och boendemiljö. Dina nära får information om vad som händer på boendet och kan ställa frågor. Vi tar också gärna emot synpunkter, önskemål och förslag. Tider för närståendeträffarna lämnas ut i god tid.

Boende för personer med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning (tidigare Furuviken)

På två våningsplan på Villa Havsglimt finns tidigare Furuvikens verksamhet, som vänder sig till dig som har en psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning och är 30 år och äldre. Vi erbjuder både korttidsvård och längre placeringar.

Boendet är ett alternativ även för dig som har behov av insatser och behandling av kroppsliga skäl. Vi har en särskild inriktning mot samsjuklighet och personer med stora omvårdnadsbehov. En del av verksamheten vänder sig till personer med Huntingtons sjukdom.

På Villa Havsglimt bor du i din egen lägenhet och det finns också gemensamma utrymmen för måltider och aktiviteter.

Personal

När du flyttar in hos oss, får du såväl en egen kontaktman som omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Boendet är bemannat dygnet runt och det finns alltid tillgång till sjuksköterska.

Omvårdnadspersonalen utgörs till merparten av utbildade undersköterskor där vissa är specialistutbildade. Dagtid tjänstgör två specialistsjuksköterskor och jourtid beredskapssjuksköterskor. Vi har tillgång till allmänläkare och psykiater för konsultation.

Vår arbetsterapeut gör funktionsbedömningar och individuellt anpassade tränings- och aktivitetsprogram. Arbetsterapeuten ansvarar också för förskrivning och uppföljning av eventuella hjälpmedel. Vi har även en fysioterapeut knuten till verksamheten som gör bedömningar och utformar rehabiliteringsprogram.

Metoder

All din vård och behandling är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet där specifik medicinsk omvårdnad utgör grunden tillsammans med individuellt utformade genomförande- och omvårdnadsplaner, som utvärderas steg för steg.

I verksamhetens grund vilar ett kognitivt förhållningssätt. Du som bor hos oss tränar dina färdigheter med hjälp av ADL och vi arbetar bland annat också med MI och ESL.

Anpassat arbete och aktiviteter

För oss är aktivering ett centralt begrepp. Vi bedriver individuellt anpassad vård, därför ser aktiviteterna ut på olika sätt och du väljer om du vill göra saker på egen hand eller tillsammans med andra. Vi arbetar bland annat med temaveckor där du kan måla, baka, lyssna på musik, delta i ”hjärngympa” med mera. Vi planerar aktivering utefter dina önskemål. Du har möjlighet att hjälpa till med trädgårdsarbete eller andra anpassade uppgifter. Vi gör ofta mindre utflykter i närområdet där dina önskemål styr, och ibland längre utflykter.

Platser

Är du intresserad av att bo på Villa Havsglimt? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vårt äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

Om boendet

Villa Havsglimt möbleras utifrån Vardagas boendekoncept. Det har fokus på nordisk design och kombinerar funktion och form till en boendemiljö som är anpassad för de boendes fysiska behov samtidigt som miljön är ombonad och hemtrevlig. Färger och inredningsdetaljer är med grund i forskning och evidens anpassade till det åldrande ögat och underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig på boendet.

Varje avdelning har ett gemensamt kök och trivsamma utrymmen för samvaro och måltider. Här finns en festsal, egen frisör, tillgång till trädgård och naturpark i närmiljön. Det finns gemensam uteplats och balkonger.

Din lägenhet

Din egen lägenhet är utrustad med trinettkök med kylskåp, garderob. Badrummet är handikappanpassat med dusch. Trygghetslarm och rörelselarm finns. Lägenheten har en höj- och sänkbar säng, i övrigt möblerar du med dina egna möbler och saker.

Vi erbjuder även korttidsboende på Villa Havsglimt. Här är lägenheterna möblerade, men du tar med dig personliga saker som kläder och hygienartiklar.

Mat och dryck

Mat är en av livets höjdpunkter. I Vardaga är det viktigt att våra boende får äta i en lugn och trevlig miljö. För äldre och personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt att maten håller hög kvalitet, att den är näringstät, vällagad och smakrik för att ge den näring som behövs. Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål och nattmål om så önskas. Vid behov erbjuder vi alternativa rätter till lunch och middag. Som avslutning på lunchen serverar vi ofta en god dessert. Vid helger och högtider dukar vi extra fint och erbjuder en trerätters meny med ett glas vin eller öl. Kaffe och frukt finns när du vill ha. Maten tillreds på avdelningarna och vi bakar ofta..

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, är byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskemål och behov. Detta är utgångspunkten för de olika kvalitetsmätningar som vi genomför. Mätningar sker genom exempelvis enkäter, egenkontroller, avvikelsehantering och kvalitetstillsyner. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande strukturer och rutiner. Det ger trygghet i mötet med omsorgstagare och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i verksamheten kontinuerligt och med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Villa Havsglimt