Villa Hägern

Permanenta platser, Äldreboende omvårdnad
Täby, Stockholm
1 av 5 bilder

Om verksamheten

Nu bygger vi vårt nya äldreboende Villa Hägern i nya, härliga området Hägerneholm i Täby. Välkommen till ett modernt, klimatsmart boende där vi erbjuder en individuellt anpassad omsorg med hjärta, integritet och valfrihet. Vi satsar på fysisk aktivitet, men också möjlighet att koppla av. Vi har en trivsam samlingssal för gemensamma aktiviteter som exempelvis sittgympa, underhållning och fredagsdrink i goda vänners lag samt en stor, vacker trädgård med bland annat vattenspel och växthus. I samma hus erbjuder vårt systerföretag Nytida en LSS-gruppbostad med sex platser.

Platser

Är du intresserad av att bo på Villa Hägern? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vår äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

Om boendet

Boendet rymmer 60 lägenheter fördelade på sex avdelningar i fyra plan och ligger i det nybyggda, klimatsmarta området Hägerneholm i Täby.

Varje avdelning har ett gemensamt kök och trivsamma utrymmen för samvaro och måltider. För utevistelse finns gemensam uteplats, trädgård med vattenspel och växthus samt balkonger.

Villa Hägern kommer att möbleras utifrån Vardagas boendekoncept. Det har fokus på nordisk design och kombinerar funktion och form till en boendemiljö som är anpassad för de boendes fysiska behov samtidigt som miljön är ombonad och hemtrevlig. Färger och inredningsdetaljer är med grund i forskning och evidens anpassade till det åldrande ögat och underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig på boendet.

Villa Hägerns centrala läge innebär hög tillgänglighet och närhet till all tänkbar service.

Vi hjälper dig med kontakt med frisör, fotvård och liknande när du behöver det.

Aktiviteter

Aktiviteter är en viktig del av din omvårdnad. Du erbjuds aktiviteter både individuellt och i mindre grupper, där alla ska kunna hitta något särskilt roligt eller stimulerande. De olika gemensamma aktiviteterna presenteras varje vecka i ett aktivitetsschema på avdelningarna. Du väljer själv vilka du vill delta i, utifrån intresse och vad du orkar.

Varje vecka erbjuds du en timme fria aktiviteter tillsammans med din kontaktman på tu man hand, då du själv styr innehållet. Kanske vill du komma iväg och handla i någon butik, få massage eller bara sitta i lugn och ro och prata en stund. Din familj och dina vänner är naturligtvis alltid välkomna att hälsa på dig. Dina nära är också välkomna att delta vid våra närståendeträffar. Här diskuterar vi saker som kost, omvårdnad, aktiviteter och boendemiljö. Dina nära får information om vad som händer på boendet och kan ställa frågor. Vi tar också gärna emot synpunkter, önskemål och förslag. Tider för närståendeträffarna lämnas ut i god tid.

Mat och dryck

Mat är en av livets höjdpunkter. I Vardaga är det viktigt att våra boende får äta i en lugn och trevlig miljö. För äldre är det extra viktigt att maten håller hög kvalitet, att den är näringstät, vällagad och smakrik för att ge den näring som behövs. Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål och nattmål om så önskas. Det går att välja mellan två olika alternativ till lunch och middag. Som avslutning på lunchen serverar vi ofta en god dessert. Vid helger och högtider dukar vi extra fint och erbjuder en trerätters meny med ett glas vin eller öl. Kaffe och frukt finns när du vill ha. Maten tillreds på avdelningarna och vi bakar ofta.

Vård och omsorg

Vardagas mål är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dig som bor hos oss. Genom vårt helhetskoncept för äldreomsorg, Den goda dagen, ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet. Vi utgår från var och ens behov, ser till det friska och stärker den boendes identitet och självständighet. De små detaljerna är viktiga för att varje dag ska bli en riktigt god dag. Du som bor hos oss är gammal nog att bestämma själv och boendet är i första hand ditt hem, inte vår arbetsplats.

Personal

Här finns omvårdnadspersonal på plats dygnet runt för din trygghet. Alla talar svenska och vi har dessutom medarbetare med ursprung i olika länder och som talar flera olika språk. Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, t ex undersköterska, sjuksköterska. Rehabiliteringspersonal finns att tillgå. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt Vardagas interna utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

När du flyttar in hos oss får du också en egen kontaktman bland medarbetarna. Kontaktmannen ansvarar för att dina behov och önskemål framkommer i den individuella omvårdnadsplan som upprättas mellan dig och oss medarbetare.

Ansvarig på boendet är vår verksamhetschef. Avdelningsansvariga är våra gruppchefer, som är nära verksamheten. Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vision och Kommunal.

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, är byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskemål och behov. Detta är utgångspunkten för de olika kvalitetsmätningar som vi genomför. Mätningar sker genom exempelvis enkäter, egenkontroller, avvikelsehantering och kvalitetstillsyner. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande strukturer och rutiner. Det ger trygghet i mötet med omsorgstagare och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i verksamheten kontinuerligt och med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Klimatpåverkan och miljöklassning

Hägerneholm ska bli ett hållbart område med minimal negativ påverkan på miljön. I planeringen av bostäderna har Täby kommun därför ställt särskilda krav på bland annat vegetation och dagvattenhantering. Det betyder att en stor del av husen kommer ha så kallade gröna tak och att hårdgjorda ytor minimeras. Det finns också flera dagvattendammar som tar hand om och renar regnvattnet i Hägerneholm. Den gröna miljön skapar ett behagligt lokalklimat där parker, träd och dammar bidrar till att förbättra luften och reglera temperaturen.

Miljöklassning

• Vår byggherre Sehlhall eftersträvar som lägst certifieringen Miljöbyggnad Silver
• Produktvalen i huset följer miljömärkningen Svanen
• Solceller installeras på byggnadens tak. Anläggningen kommer att täcka så stor del av taket som möjligt.
• De delar av taket som inte har solceller täcks till stor del av biotoptak/sedum. Minst 50% av takytan enligt krav från kommunen.
• Fastigheten kommer att värmas via fjärrvärme vilket ökar chanserna för att byggnaden även kan leva upp till LEED Guld

Visa hela beskrivningen