Är du intresserad av att bo hos oss?

Nu välkomnar vi till visning på plats eller digitalt (via Facetime
eller Whatsapp) av vårt fina boende . Säkert och enkelt.
Välkommen!

X

Är du intresserad av att bo hos oss?

Nu välkomnar vi till visning på plats eller digitalt (via Facetime
eller Whatsapp) av vårt fina boende . Säkert och enkelt.
Välkommen!
  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
    Ange ett datum som passar. Vi kontaktar dig på telefon för att bestämma ett lämpligt klockslag.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Boka visning

Vardagas äldreboenden: Så arbetar vi mot covid-19


På Vardagas äldreboenden jobbar vi sedan slutet av februari hårt för att förebygga smittspridning och är extra observanta på symptom hos våra äldre. Samtidigt fortsätter vi att ge god omsorg med meningsfulla aktiviteter som anpassas efter rådande situation.

Förebyggande åtgärder
• Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19. Några exempel är åtgärder vid misstänkt smitta, när och vilken typ av skyddsutrustning som ska användas samt hur rengöring och desinfektion av ytor ska gå till.
• Sedan den 11 mars har vi besöksförbud på våra verksamheter, men vi hjälper gärna och ofta boende och närstående med kommunikation via exempelvis telefon, Skype eller Facetime.
• För att snabbt upptäcka smitta är våra medarbetare extra uppmärksamma på tecken hos våra boende som kan tyda på covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning. Vi mäter också vissa vitalparametrar, främst kroppstemperatur, mer frekvent än vanligt. Vid misstanke om smitta tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation, där ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.
• Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
• Som alltid ska våra medarbetare stanna hemma när de känner sig sjuka.
• Vi samlas inte i större grupper på boendena.
• Vi serverar hellre våra boende mat i sina lägenheter än i den gemensamma matsalen.

När smitta bekräftats
Konstateras smitta, avgör läkare om den äldre som har drabbats ska vårdas på boendet eller på sjukhus. I båda fallen informerar vi omgående samtliga medarbetare, boende och närstående om att konstaterad smitta finns på boendet.
Om den drabbade äldre ska vårdas hos oss, tar vi hand om honom eller henne i den egna lägenheten där han/hon uteslutande ska vistas. Vi använder skyddsutrustning och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi uppdaterar fortlöpande närstående om utvecklingen.

Skyddsutrustning
Vi har tillgång till skyddsutrustning och använder både visir och munskydd vid omvårdnadsnära arbete av boende med bekräftad eller misstänkt smitta. På samtliga boenden gäller att våra medarbetare, under hela arbetspasset, ska använda visir eller munskydd som en extra skyddsåtgärd.

Medarbetare
Våra medarbetare arbetar hårt och gör fantastiska insatser för våra boende. Vi månar om deras hälsa och använder oss av de tester för covid-19 som vissa regioner tillhandahåller för personal på särskilda boenden.

Vifolkagården

Hemvägen 3 A-F, 590 18 Mantorp Öppna vägbeskrivning

Entreprenader 5
46
DLadda ner faktablad (PDF)

Äldreboende i Mantorp

Vifolkagården är ett äldreboende som ligger naturskönt i Mantorp mellan Mjölby och Linköping. På boendet finns omvårdnadsplatser, demensenhet, korttidsplatser, hemtjänstverksamhet och egen restaurang. Vifolkagården fick 2018 Hagdahlsakademins pris för bra mat i äldrevården i Östergötland.

Vi på Vifolkagården har stor erfarenhet och kunskap inom både äldreomsorg och demenssjukdom.

Demens

Vid sidan av fyra omsorgsenheter finns på Vifolkagården  en demensenhet, och vi har ett särskilt demensteam med specialkunskap om beteendeförändringar vid demenssjukdom, så kallad BPSD. Vi utgår från bevisat effektiva metoder. Vår ambition är att göra Vifolkagården till det bästa möjliga boendet för dig med demenssjukdom.

Anhöriga är en viktig resurs

God samverkan med dina närstående är viktigt för oss, bland annat genom anhörigmöten, enhetsråd och boenderåd. Med god kommunikation kan vi lättare arbeta för att tillgodose dina önskemål och behov.

Utgå från det friska

Trots att man drabbats av en sjukdom finns alltid det som är friskt i människan. Vi utgår från det friska och hittar saker som man fortfarande kan göra och glädjas åt i livet. Det är vår drivkraft.

Vardaga arbetar mycket engagerat i att ge god vård för personer med demenssjukdom. Det handlar om att se hela människan.

Vifolkagården drivs på entreprenad med Mjölby kommun som uppdragsgivare. För mer information om Mjölby kommun se www.mjolby.se

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Vifolkagården

Vifolkagården ligger i villasamhället Mantorp i Mjölby kommun. Här finns 46 lägenheter anpassade för äldre, varav två är korttidslägenheter som tar emot dig med behov av omvårdnad en kortare tid.

Storleken på lägenheterna skiljer sig åt. De mindre är runt 30 kvm och de större är uppemot 65 kvm. Lägenheterna är fördelade på fem enheter som har mellan fem och tio lägenheter. Fyra enheter erbjuder omsorgsplatser (vanliga äldreboendeplatser) och en enhet vänder sig till personer med demenssjukdom.

De flesta lägenheterna har antingen balkong eller uteplats. Några har kök, andra pentry. Boende möblerar sina egna lägenheter.

Varje avdelning  har gemensamt kök, vardagsrum, matsal och har tillgång till en stor gemensamhetslokal där fester och annat anordnas.

Kommunikation, service och omgivningar

Runt Vifolkagården finns en vacker utemiljö med möjlighet till sköna promenader eller möjlighet att sitta ner i antingen skugga eller sol och bara ta det lugnt. Hit tar du dig enkelt med pendeltåg eller buss. Närmsta pendeltågstation är Mantorp. Kommer du med buss från Mjölby tar du buss 653. Med bil: Kör E4, sväng av vid Mantorp.


Inredning är en viktig del av Våra äldreboenden

Hör Liselott berätta hur Vardaga inreder anpassat efter våra äldre


Anna-Karin berättar om flytten till ett Vardaga boende

Hur går det till att flytta in på ett äldreboende och vad får du när du bor hos oss?


Aktiviteter är en viktig del för att stimulera det friska hos personer med demenssjukdom. Vi stödjer och uppmuntrar den enskilde att fortsätta vara aktiv i att klara vardagliga sysslor. Aktiviteterna utgår från dina vanor och intressen. Forskning visar att demenssjuka som erbjuds lustfyllda aktiviteter tenderar att bli mindre orosbenägna. Ofta bidrar musik, dans eller kontakt med barn till glädje och lustfylldhet.

På Vifolkagården uppmuntrar vi till aktivitet på dina villkor. Aktiviteterna anpassas så att du ska kunna leva så som du önskar. Exempel på aktiviteter är: sällskapsspel, musikstunder, högläsning, gruppgymnastik, promenader, gudstjänst, underhållning, körsång och musik. Festligheter efter årstid och högtider.

Vi erbjuder såväl gemensamma som individuella aktiviteter. Varje vecka erbjuds du en timme kontaktmannatid med din kontaktman att disponera så som du önskar.


Se film här om aktivterna på våra äldreboenden


Vifolkagården har ett eget restaurangkök som lagar mat och bakar åt våra boende. 2018 mottag vi Hagdahlsakademins pris för bra mat i äldrevården i Östergötland!

På Vifolkagården vill vi att måltiderna ska tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter att ordna måltiderna tillsammans, personal och boende, för att ta fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang. Måltiderna serveras i en trevlig och stillsam miljö. Maten äts gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten. Till lunch serveras efterrätt. Vid högtider serverar vi festligare måltider. Vi bakar ofta till fikastunden.

Du får gärna delta i de flesta moment under matlagningen, såsom att duka eller röra i en sås. Konceptet ger en hemlik och igenkännande miljö, där dofter och skramlet från kastruller i köket stimulerar aptiten.

Vi tar till oss dina synpunkter gällande maten och måltidsmiljön. Hos oss har du möjlighet att påverka.

Dryck

Till måltiderna serveras mineralvatten och bordsvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk. Vi hjälper till att servera vin och liknande om du önskar.

Var lagas maten?

Maten planeras, tillagas och bereds på boendet. Undantaget är de måltider som innehåller obehandlat kött, fisk eller fågel. Dessa livsmedel förbereds i tillagningskök innan det värms upp och bereds i boendets enhetskök.


Hör Vardagas måltidschef Ola berätta om maten på våra äldreboenden


På Vifolkagården ska du känna dig trygg i att vi erbjuder den hjälp, det stöd och den service du är i behov av. När vi tagit del av ditt biståndsbeslut utses din sjuksköterska och din kontaktman som säkrar att du får god kontinuitet i stöd och hjälp och att denna utformas enligt dina behov och önskemål.

Vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen och utformar, utifrån den samlade bilden, ditt stöd. När du flyttar in hos oss blir du tilldelad en kontaktman. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som följs upp och revideras för att ständigt vara aktuell utifrån dina behov.

Omsorg

I omvårdnaden ingår mat, tvätt, städning och hjälp med personlig hygien. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Vård

Sjuksköterska finns på plats dagtid, måndag till fredag. Läkare kommer till huset varannan vecka. Kan också tillkallas vid behov, dagtid måndag till fredag. Kvälls-, natt- och helgtid finns tillgång till både joursjuksköterska och jourläkare

Rehabilitering

På vardagar finns arbetsterapeut i huset. Denne ansvarar för bedömningar, individuella utprovningar av hjälpmedel, förebyggande åtgärder, träning, rehabilitering samt handledning av personal. Rehabiliteringen bedöms och planeras individuellt.

Läs mer om den goda dagen


På Vifolkagården finns en professionell och engagerad personalgrupp som ger mycket god vård och omsorg till de boende på Vifolkagården.

Personal

På boendet finns en verksamhetschef, tre verksamhetskoordinatorer. Dagtid måndag-fredag en sjuksköterska, övrig tid joursköterska, två kockar, omvårdnadspersonal: undersköterskor och vårdbiträde. Läkare kommer varje vecka. Arbetsterapeut 50 procent och besök av sjukgymnast varje vecka.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna


Såhär arbetar medarbetarna på Vardaga för att ge en personlig vård och omsorg


Karta och adressinformation

Besöksadress
Hemvägen 3 A-F
590 18 Mantorp

dolor. at ipsum Curabitur libero elit. sed Phasellus