Vardaga Hemsjukvård Linköping

Hemtjänst
Linköping, Östergötland

Om verksamheten

Vardaga Hemsjukvård Linköping ansvarar för patienter med hemsjukvårdsinsatser i statsdelarna Johannelund, Ullstämma, Ekholmen, Sturefors och Bestorp.

Hos oss finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterska som arbetar i team tätt tillsammans med hemtjänstpersonalen. Vi samverkar med patienternas vårdcentraler för att säkerställa att patientens behov utifrån ett helhetsperspektiv blir tillgodosedda.

För att uppnå vårt mål med att alltid ge en god och säker vård arbetar vi proaktivt med bedömningar av de risker vi kan se genom att aktivt använda oss av bedömningsinstrument och nationella register.

Behöver du hjälp med sjukvårdsinsatser hemma kontaktar du 1177 eller din vårdcentral.

Vad kan vi göra för dig

Du kan få hjälp både med enstaka insatser eller bli inskriven för regelbunden hjälp med:

  • medicinhantering
  • injektioner
  • provtagningar
  • omläggningar av sår
  • utprovning av inkontinensprodukter
  • rehabilitering och träning
  • utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • träning och rehabilitering utformas utifrån individuella behov.

Rehab

Rehabteamet består av tre arbetsterapeuter och två fysioterapeuter som har ansvar över Linköpings sydöstra område.

De ansvarar för rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning för personer anslutna till hemsjukvården. För enbart hjälpmedelsförskrivning krävs ingen anslutning i hemsjukvården.

För att komma i kontakt med vårt rehabteam är telefontiden måndag-fredag kl 8-9. Telefonnummer 013-13 64 00. Övrig tid går det bra att tala in meddelande så återkopplar personal under dagen.

Återlämning av hjälpmedel

Vid återlämning av hjälpmedel finns möjlighet att lämna dessa på Ullstämma trygghetsboende måndag-fredag mellan kl 13-15 på Stenåldersgatan 8 eller hos Sodexo Hjälpmedelsservice på Vimarkagatan 2.

Visa hela beskrivningen