Vardagas äldreboenden: Så arbetar vi mot covid-19


På Vardagas äldreboenden jobbar vi sedan slutet av februari hårt för att förebygga smittspridning och är extra observanta på symptom hos våra äldre. Samtidigt fortsätter vi att ge god omsorg med meningsfulla aktiviteter som anpassas efter rådande situation.

Förebyggande åtgärder
• Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19. Några exempel är åtgärder vid misstänkt smitta, när och vilken typ av skyddsutrustning som ska användas samt hur rengöring och desinfektion av ytor ska gå till.
• Sedan den 11 mars har vi besöksförbud på våra verksamheter, men vi hjälper gärna och ofta boende och närstående med kommunikation via exempelvis telefon, Skype eller Facetime.
• För att snabbt upptäcka smitta är våra medarbetare extra uppmärksamma på tecken hos våra boende som kan tyda på covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning. Vi mäter också vissa vitalparametrar, främst kroppstemperatur, mer frekvent än vanligt. Vid misstanke om smitta tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation, där ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.
• Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
• Som alltid ska våra medarbetare stanna hemma när de känner sig sjuka.
• Vi samlas inte i större grupper på boendena.
• Vi serverar hellre våra boende mat i sina lägenheter än i den gemensamma matsalen.

När smitta bekräftats
Konstateras smitta, avgör läkare om den äldre som har drabbats ska vårdas på boendet eller på sjukhus. I båda fallen informerar vi omgående samtliga medarbetare, boende och närstående om att konstaterad smitta finns på boendet.
Om den drabbade äldre ska vårdas hos oss, tar vi hand om honom eller henne i den egna lägenheten där han/hon uteslutande ska vistas. Vi använder skyddsutrustning och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi uppdaterar fortlöpande närstående om utvecklingen.

Skyddsutrustning
Vi har tillgång till skyddsutrustning och använder alltid både visir och munskydd vid omvårdnadsnära arbete av boende med bekräftad eller misstänkt smitta. Vid omvårdnadsnära arbete av övriga boende på äldreboende med misstänkt eller påvisad smitta använder vi visir.

Medarbetare
Våra medarbetare arbetar hårt och gör fantastiska insatser för våra boende. Vi månar om deras hälsa och använder oss av de tester för covid-19 som vissa regioner tillhandahåller för personal på särskilda boenden.

Visa alla bilder

Stiglötsgatan

Stiglötsgatan 34, 586 46 Linköping Öppna vägbeskrivning

Entreprenader 5
45
DLadda ner faktablad (PDF)

Stiglötsgatans äldreboende ligger i ett naturskönt område i närheten av en förskola, Skäggetorps kyrka och Skäggetorps centrum. Inom Vardaga är vi extra duktiga på att arbeta med demensproblematik och strävar efter att skapa en trygg och meningsfull vardag för de boende. I verksamheten finns två demenscoacher.

Stiglötsgatan drivs på entreprenad med Linköpings kommun som uppdragsgivare sedan oktober 2013. För mer information om Linköpings kommun se www.linkoping.se.

Boendet omges av ett naturskönt område i närheten av Skäggetorps centrum. Här finns 45 lägenheter fördelade på fem avdelningar.

Merparten av medarbetarna är utbildade undersköterskor med lång erfarenhet. Här arbetar mycket kompetent och kunnig personal. Många är flerspråkiga och har genomgått olika utbildningar inom områden som demens och BPSD.

God samverkan med närstående är viktigt och vi ser närstående som en värdefull resurs. Minst två gånger per år anordnas närståendeträffar då vi ses tillsammans och utbyter information och tar emot förslag och synpunkter.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stiglötsgatan

På Stiglötsgatans äldreboende finns totalt 45 boendeplatser uppdelat på tre plan och fem ingångar. 27 av dem är sjukhemsplatser och 18 platser är för personer med demens. På varje avdelning finns gemensamhetsutrymmen med kök, matsal, TV- rum och litet samlingsrum. Dessa inreds för att skapa en så hemtrevlig känsla som möjligt, även utrymmen ingångar emellan utsmyckas på ett trevligt sätt.

Boendet har en stor trädgård och en stor uteplats. Här finns lusthus och vackra gröna växter. På boendets övre plan finns stora balkonger, som när vädret tillåter, möbleras med utemöbler och växter av olika slag.

Lägenheterna är 35 kvm stora och i lägenheten finns en liten köksdel och ett stort badrum med dusch, WC och tvättmaskin och alla lägenheter har fransk balkong eller uteplats. Den boende tar med sina egna möbler och tillhörigheter förutom sängen. Detta skapar en personlig, trygg och hemtrevlig miljö i varje lägenhet.

Kommunikation och service

I Skäggetorps centrum finns bland annat mataffär, frisör, apotek, vårdcentral med mera. Här finns också kommunikationer i form av buss och tåg.

På Stiglötsgatans äldreboende ligger fokus på aktiviteter och välbefinnande.

Här finns ett varierande utbud av aktiviteter, allt för att tillgodose den boendes önskemål. Vi erbjuder aktiviteter både i grupp och enskilt. I verksamheten finns en aktivitetscoach som anordnar aktiviteter utöver de som ingångarna själva arrangerar. Även aktivitetscoachen har aktiviter i grupp och individuellt. Vi anslår aktiviteterna på varje ingång samt i entrén och de boende uppmuntras till att komma med förslag.

Glädje och välbefinnande i aktiviteterna är viktigt och aktiviteterna måste därför utgå från varje persons vanor, val och förutsättningar. Vi vill att aktiviteterna ska bidra till ökad känsla av meningsfullhet och stimulans på flera plan (fysisk, psykisk, social, kulturell, spirituell etc.).

Något annat vi fokuserar på, som också kan vara en aktivitet, är bakning. Doften och smaken av nybakat kan väcka sinnen och minnen från både nu och då. Här på Stiglötsgatans äldreboende tar vi därför tillvara på dessa goda egenskaper och bakar mycket.

Hos oss på Stiglötsgatan är aktiviteter i fokus. Vi arbetar för att möta de önskemål och idéer som du och övriga boende presenterar. En aktivitetscoach anordnar aktiviteter på respektive avdelning, liksom för hela boendet.

Vi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter för att tillgodose dina och övriga medboendes önskemål och behov. Aktiviteterna anslås på varje avdelning på ett veckoschema. Glädje och välbefinnande i aktiviteterna är viktigt. Därför utgår aktiviteterna från de boendes intressen och val. Exempel på aktiviteter är högläsning, sång och musik, gruppgymnastik, spa-förmiddagar, musikunderhållning och bingo. br]

Du erbjuds varje vecka en timme kontaktmannatid, med din kontaktman, att disponera så som du önskar.

Vi samverkar med olika frivilligorganisationer och kyrkor i området.

Mat är en av livets höjdpunkter. I Vardaga är det viktigt att våra boende får äta i en lugn och trevlig miljö. För äldre är det extra viktigt att maten håller hög kvalitet, att den är näringstät, vällagad och smakrik för att ge den näring som behövs. Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål och nattmål om så önskas. Vid behov erbjuder vi alternativa rätter till lunch och middag. Som avslutning på lunchen serverar vi ofta en god dessert. Vid helger och högtider dukar vi extra fint och erbjuder en trerätters meny med ett glas vin eller öl. Kaffe och frukt finns när du vill ha. Maten tillreds på avdelningarna och vi bakar ofta.

På Stiglötsgatans äldreboende ska du känna dig trygg i att vi erbjuder den hjälp, det stöd och den service du är i behov av. När vi tagit del av ditt biståndsbeslut utses din sjuksköterska och din kontaktman som säkrar att du får god kontinuitet i stöd och hjälp och att denna utformas enligt dina behov och önskemål. Vi är också stolta över ha hög kontinuitet i personalgruppen.

Utöver att se ditt behov av stöd och hjälp ser vi till dina friskfaktorer. Vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen och utformar, utifrån den samlade bilden, ditt stöd. När du flyttar in hos oss blir du tilldelad en kontaktman. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som följs upp och revideras för att ständigt vara aktuell utifrån dina behov.

Omsorg

I omvårdnaden ingår mat, tvätt, städning och hjälp med personlig hygien. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Vård

Det övergripande medicinska ansvaret har vår omvårdnadsansvariga sjuksköterska. Hon arbetar dagtid, måndag till fredag. Resterande tid finns en joursjuksköterska att tillgå vid behov. Det finns även en jourläkare tillgänglig via joursjuksköterskan.

Rehabilitering

Vid behov finns det tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut för paramedicinska bedömningar.

Tilläggstjänster

Stiglötsgatan samverkar bland annat med en fotvårdsterapeut och en frisör som kan komma till boendet.


Läs mer om den goda dagenPå boendet finns en verksamhetschef, två verksamhetskoordinatorer, en aktivitetscoach, omvårdnadspersonal som till merparten består av av undersköterskor, sjuksköterska (vardagar, dagtid). På jourtid finns joursjuksköterska från Vardaga HSL-organisation. HSL-organisationen bistår även verksamheten med rehabpersonal. Vad gäller förskrivning av hjälpmedel till enskilda etcetera, sker detta av kommunens arbetsterapeut. Läkare finns att tillgå via vårdcentral, bland annat vid veckovis rond samt vid behov.

Förutom svenska talar våra medarbetare albanska, arabiska, assyriska, bosniska, danska, engelska, finska, kurdiska, persiska, ryska, somali, syrianska, turkiska och tyska.

Karta och adressinformation

Besöksadress
Stiglötsgatan 34
586 46 Linköping

amet, nec diam at et, in Phasellus adipiscing venenatis Sed accumsan