Vardagas äldreboenden: Så arbetar vi mot covid-19


På Vardagas äldreboenden jobbar vi sedan slutet av februari hårt för att förebygga smittspridning och är extra observanta på symptom hos våra äldre. Samtidigt fortsätter vi att ge god omsorg med meningsfulla aktiviteter som anpassas efter rådande situation.

Förebyggande åtgärder
• Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19. Några exempel är åtgärder vid misstänkt smitta, när och vilken typ av skyddsutrustning som ska användas samt hur rengöring och desinfektion av ytor ska gå till.
• Sedan den 11 mars har vi besöksförbud på våra verksamheter, men vi hjälper gärna och ofta boende och närstående med kommunikation via exempelvis telefon, Skype eller Facetime.
• För att snabbt upptäcka smitta är våra medarbetare extra uppmärksamma på tecken hos våra boende som kan tyda på covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning. Vi mäter också vissa vitalparametrar, främst kroppstemperatur, mer frekvent än vanligt. Vid misstanke om smitta tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation, där ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.
• Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
• Som alltid ska våra medarbetare stanna hemma när de känner sig sjuka.
• Vi samlas inte i större grupper på boendena.
• Vi serverar hellre våra boende mat i sina lägenheter än i den gemensamma matsalen.

När smitta bekräftats
Konstateras smitta, avgör läkare om den äldre som har drabbats ska vårdas på boendet eller på sjukhus. I båda fallen informerar vi omgående samtliga medarbetare, boende och närstående om att konstaterad smitta finns på boendet.
Om den drabbade äldre ska vårdas hos oss, tar vi hand om honom eller henne i den egna lägenheten där han/hon uteslutande ska vistas. Vi använder skyddsutrustning och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi uppdaterar fortlöpande närstående om utvecklingen.

Skyddsutrustning
Vi har tillgång till skyddsutrustning och använder både visir och munskydd vid omvårdnadsnära arbete av boende med bekräftad eller misstänkt smitta. På samtliga boenden gäller att våra medarbetare, under hela arbetspasset, ska använda visir eller munskydd som en extra skyddsåtgärd.

Medarbetare
Våra medarbetare arbetar hårt och gör fantastiska insatser för våra boende. Vi månar om deras hälsa och använder oss av de tester för covid-19 som vissa regioner tillhandahåller för personal på särskilda boenden.

Visa alla bilder
360 panorama

Hjortsbergs äldreboende

Demokrativägen 2, 311 41 Falkenberg Öppna vägbeskrivning

Entreprenader -
59
DLadda ner faktablad (PDF)

Äldreboende i Falkenberg

Hjortsbergs äldreboende passar dig som uppskattar att ta del av bekanta och nya kulturer. Boendet har profilen ”När och fjärran” vilket medför att många av aktiviteterna influeras av temat. Boendet utvecklas med fokus på närheten, det vill säga närheten till havet, till Falkenbergs museum och aktiviteter anordnade av diverse föreningar. Det andra ordet i profilen, "fjärran", vävs in i boendet genom samverkan med exempelvis Medborgarskolan, Kompetenscentrum Grundvux och olika organisationer för olika nationaliteter.

Hjortbergs äldreboende ligger som det låter i området Hjortsberg i Falkenberg. Intill ligger Hjortsbergs skola som bidrar med liv och rörelse till vardagen. Lägenheterna är välplanerade, ljusa och fina, vilket främjar att du som bor här trivs och kan uppleva välbefinnande. Du som bor på Hjortsbergs äldreboende kan känna dig trygg i vetskapen att boendet drivs av kompetent personal som arbetar i enlighet med den nationella värdegrunden liksom enligt Falkenbergs värdighetsgarantier.

Äldreboendet har 59 platser. Därutöver finns på Hjortberg fem platser i form av Trygghetboende plus. Det är annan biståndsbedömd boendeform som riktar sig till dig som är i behov av trygghet och närhet till personal.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Hjortsbergs äldreboende

På Hjortsbergs äldreboende finns 59 lägenheter fördelade på tre plan, 40 lägenheter för särskilt boende och 19 lägenheter för personer med demenssjukdom. Varje avdelning har ett gemensamt tv-rum/matsal. På varje avdelning finns en stor balkong som utformats för att påminna om naturen i den egna tidigare boendemiljön. Vår strävan var att skapa en känsla av att befinna sig i naturen i och kring Falkenberg.


Inredning är en viktig del av Våra äldreboenden

Hör Liselott berätta hur Vardaga inreder anpassat efter våra äldre


Anna-Karin berättar om flytten till ett Vardaga boende

Hur går det till att flytta in på ett äldreboende och vad får du när du bor hos oss?


Vi erbjuder såväl gemensamma som individuella aktiviteter. För att uppmuntra till deltagande i aktiviteterna anpassas de efter dina och övriga medboendes behov och intressen. Lusten till aktivitet varierar från dag till dag. Ena dagen har du kanske lust att plantera blommor, nästa att lösa korsord.

På Hjortsberg erbjuds du varje vecka 30 minuter ”kontaktmannatid” med din kontaktman, att disponera så som du önskar. Andra aktiviteter är: läsa dagstidningen, högläsning, frågesport, bingo, promenadgrupp och mentala resor till när och fjärran. En gång per kvartal anordnas fest på Hjortsberg. Festens tema beror på årstid, eventuell högtid som sammanfaller med festen liksom de äldres önskemål.


Se film här om aktivterna på våra äldreboenden


På Hjortsberg vill vi att måltiderna ska tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter att ordna måltiderna tillsammans, personal och boende, för att ta fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang. Måltiderna serveras i en trevlig och stillsam miljö. Maten äts gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten. Till lunch serveras efterrätt. Det är vanligt att medarbetare bakar till fikastunden. Vid högtider erbjuder vi anpassade maträtter.

Du får gärna delta i de flesta moment under matlagningen, såsom att duka eller röra i en sås. Konceptet ger en hemlik och igenkännande miljö, där dofter och skramlet från kastruller i köket stimulerar aptiten.

Vi tar till oss dina synpunkter gällande maten och måltidsmiljön. Hos oss har du möjlighet att påverka.

Dryck

Till måltiderna serveras: mineralvatten och bordsvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk. Vi hjälper till att servera vin och liknande om du önskar.


Hör Vardagas måltidschef Ola berätta om maten på våra äldreboenden


På Hjortsberg ska du känna dig trygg i att vi erbjuder den hjälp, det stöd och den service du är i behov av. När vi tagit del av ditt biståndsbeslut utses din sjuksköterska och din kontaktman som säkrar att du får god kontinuitet i stöd och hjälp och att denna utformas enligt dina behov och önskemål.

Utöver att se ditt behov av stöd och hjälp, ser vi till dina friskfaktorer. Vi ser dina behov, förmågor, mål och intressen och utformar utifrån den samlade bilden ditt stöd. Informationen dokumenteras i din levnadsberättelse och genomförandeplan som upprättas tillsammans med din kontaktman. Genomförandeplanen följs upp och revideras för att ständigt vara aktuell med dina behov.

Kunskapscentrum för demens

Vi satsar stort på att erbjuda den bästa vården och omsorgen av personer med demenssjukdom.

Omsorg

I omvårdnaden ingår mat, tvätt, städning och hjälp med personlig hygien. Medarbetare finns tillgängliga dygnet runt.

Vård

Sjuksköterska finns på plats vardagar, dagtid. Läkare finns på plats vid behov. Övrig tid finns läkarjour och sjuksköterska tillgängliga.

Rehabilitering

Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för bedömningar och hjälpmedelsutprovning. Arbetsterapeut och fysioterapeut handleder personalen vid behov. Rehabilitering planeras individuellt.

Läs mer om den goda dagen


Vi har en verksamhetschef, en verksamhetskoordinatorer och tre verksamhetscoacher. Vår omsorgspersonal är undersköterskor och vårdbiträden.


Såhär arbetar medarbetarna på Vardaga för att ge en personlig vård och omsorg


Karta och adressinformation

Besöksadress
Demokrativägen 2
311 41 Falkenberg

adipiscing odio tristique dictum Aliquam pulvinar in justo consequat. vulputate,