Vardagas hemtjänst: Så arbetar vi för att förhindra smittspridning av coronaviruset

Som grupp är äldre extra känsliga för coronasmittan och vi på Vardagas hemtjänst gör allt vi kan för att förhindra smittspridning.

- Största fokus på basala hygienrutiner. Våra medarbetare håller god handhygien och använder handdesinfektion, handskar och engångsplastförkläden med mera på ett korrekt sätt.

- Skyddsutrustning. Våra medarbetare ska bära heltäckande visir som stänkskydd för ansiktet vid allt omvårdnadsnära arbete, även av kunder som inte har misstänkt eller bekräftad covid-19. Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte riskera att sprida smittan. Vi använder både visir och munskydd vid vård av kunder med misstänkt eller påvisad smitta av coronavirus/covid19.

- Bara friska medarbetare hos oss. Så fort en medarbetare uppvisar symptom som kan tyda på covid-19, såsom hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber, ska personen stanna hemma tills hon/han varit symtomfri i två dagar.

Om du som är kund hos oss känner dig sjuk eller smittas
Det är mycket viktigt att du informerar sjukvården om du misstänker att du kan vara drabbad av covid-19. Läkare avgör om provtagning ska ske.

Skulle det konstateras att du är smittad bestämmer läkare om du ska vårdas i hemmet eller på sjukhus, beroende på ditt hälsotillstånd. Ska du vårdas i hemmet vill vi att du tar kontakt med oss så fort som möjligt. Vi kommer att fortsätta ge dig omsorg, men vår personal behöver använda extra skyddsutrustning.

Hemtjänst Södermalm Team Katarina Eriksdal

hHemtjänst, Ledsagning
Stockholm, Stockholm
1 av 5 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Vardaga Hemtjänst Södermalm arbetar för att skapa en trygg och bra hemtjänstverksamhet för dig som kund. Vår kompetenta personalgrupp har en lång erfarenhet inom hemtjänsten. Vi utser alltid en kontaktman inom 14 dagar för dig som kund.

Var finns vi?

Vi som arbetar på Team Katarina Eriksdal har vår hemtjänstlokal på Tideliusgatan 7-9 och finns nära dig. Vår personal arbetar dag- och kvällstid, måndag -söndag.

Vardaga har också en egen nattpatrull på Södermalm som tar hand om kunder med behov av hjälp nattetid.

Vad kan vi erbjuda dig?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut kan vi bland annat erbjuda dig:

  • städning
  • tvätt/klädvård
  • inköp
  • post och bankärenden
  • matlagning
  • leverans av matlåda
  • promenader/ledsagning
  • personlig omvårdnad
  • kulturell ledsagning

Specialutbildad personal

Bland vår personal finns de som är speciellt utbildade på demenssjukdomar. Demensteamet får regelbunden handledning och vår målsättning med att ha ett speciellt demensteam är att ge personer med demenssjukdom/minnessvårigheter bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Samverkan

Vi har ett nära samarbete med distriktssköterskorna på hemsjukvården och med arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna på de olika rehabteamen.

Hushållsnära tjänster - RUT

Vi kan också erbjuda så kallade hushållsnära tjänster. Du behöver inte vara hemtjänstkund hos oss för att köpa dessa tjänster.

Visa hela beskrivningen