Hemtjänst Södermalm Team Högalid

Hemtjänst, Ledsagning
Stockholm, Stockholm
1 av 5 bilder

Om verksamheten

Vardaga Team Högalids hemtjänstlokal finns på Hornsbruksgatan 3A i Stockholm. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Du är också varmt välkommen till vår hemtjänstlokal.

Om oss

Det hemtjänstteam som bedriver vård och omsorg i Vardaga Hemtjänst Team Högalid har stor erfarenhet av arbete inom hemtjänsten, en mycket kompetent personal som finns på plats dygnet runt, året om.

Vi har uppnått höga resultat i Socialstyrelsens kvalitetsundersökningar.

Vi arbetar personcentrerat

Vi arbetar för att möjliggöra för dig att leva så som du önskar. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen. Utifrån denna information och ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan.

Vi gör alltid hembesök hos dig som planerar att anlita oss som hemtjänstutförare. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Informationen bevaras i din genomförandeplan och denna fungerar som en mall för hur vi arbetar för och med dig. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation.

Egen kontaktman

För oss är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap. Det innebär att en i personalstyrkan utses till din kontaktman och att det är denna person som i första hand hjälper dig.

Vill du veta mer?

Team Högalids hemtjänstlokal finns på Hornsbruksgatan 3A i Stockholm. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Du är också varmt välkommen till vår hemtjänstlokal..

Specialkompetens demens

Vi har personal som är speciellt utbildade i demenssjukdomar. Vår målsättning med ett demensarbetslag är att ge personer med demenssjukdom/minnessvårigheter bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Demensteamets medlemmar ingår i ett vanligt team men har ett extra intresse av att jobba med äldre med en kognitiv funktionsnedsättning. På plats finns också en demenshandledare - en specialiserad undersköterska - för att stötta kollegorna. Denna person har ett extra engagemang och god kunskap inom demensområdet och deltar i utvecklingsarbetet på verksamheten.

Specialkompetens psykisk ohälsa

Vi har personal som är speciellt utbildade inom psykisk ohälsa. Vår målsättning är att ge personer med psykisk ohälsa bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Vad kan vi erbjuda dig?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut kan vi bland annat erbjuda dig:

 • städning
 • tvätt
 • inköp
 • post och bankärenden
 • matlagning
 • leverans av matlåda
 • ledsagning
 • personlig omvårdnad

Hushållsnära tjänster - RUT

Du behöver inte vara hemtjänstkund hos oss för att köpa hushållsnära tjänster. Exempel på sysslor vi utför är:

 • städning
 • tvätt
 • ledsagning
 • inköp
 • stöd och sällskap vid storhelger
 • förberedelser under/efter bjudning
 • enklare trädgårdsarbete

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Hemtjänst Södermalm Team Högalid