Anhörigbesök: Som anhörig till boende på Furugården kan du boka tid för ett säkert besök.

Furugården deltar i Falkenbergs kommuns projekt Säkra mötesplatser. Det syftar till att underlätta för anhöriga och äldre att träffas under rådande coronapandemi.

Så funkar det
På Furugårdens innergård har vi placerat ut en mobil plexiglasmodul. Modulen är 2 meter bred och 1,8 meter hög. Den äldre slår sig ner vid ett bord på ena sidan av modulen och du som är anhörig sitter på den andra sidan.

En mötesvärd på plats hjälper till så att mötet sker på ett säkert sätt. Mötesvärden möter upp dig som besökare vid grinden och ledsagar till mötesplatsen. Mötesvärden spritar också av ytorna mellan varje möte.

OBS! Besök måste bokas i förväg. Klicka här för att boka

Mötesregler för anhöriga
• Max antal anhöriga är två personer (över 15 år) samt spädbarn
• Ingen närvarande vid mötet får uppvisa några förkylningssymptom, alla ska vara friska
• Fysisk kontakt med närstående är inte tillåten
• Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av mötesväggen
• Det är inte tillåtet att dela fikabröd eller annat med varandra
• Mötesvärden och personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas

Vardagas äldreboenden: Så arbetar vi mot covid-19


På Vardagas äldreboenden jobbar vi sedan slutet av februari hårt för att förebygga smittspridning och är extra observanta på symptom hos våra äldre. Samtidigt fortsätter vi att ge god omsorg med meningsfulla aktiviteter som anpassas efter rådande situation.

Förebyggande åtgärder
• Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19. Några exempel är åtgärder vid misstänkt smitta, när och vilken typ av skyddsutrustning som ska användas samt hur rengöring och desinfektion av ytor ska gå till.
• Sedan den 11 mars har vi besöksförbud på våra verksamheter, men vi hjälper gärna och ofta boende och närstående med kommunikation via exempelvis telefon, Skype eller Facetime.
• För att snabbt upptäcka smitta är våra medarbetare extra uppmärksamma på tecken hos våra boende som kan tyda på covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning. Vi mäter också vissa vitalparametrar, främst kroppstemperatur, mer frekvent än vanligt. Vid misstanke om smitta tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation, där ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.
• Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
• Som alltid ska våra medarbetare stanna hemma när de känner sig sjuka.
• Vi samlas inte i större grupper på boendena.
• Vi serverar hellre våra boende mat i sina lägenheter än i den gemensamma matsalen.

När smitta bekräftats
Konstateras smitta, avgör läkare om den äldre som har drabbats ska vårdas på boendet eller på sjukhus. I båda fallen informerar vi omgående samtliga medarbetare, boende och närstående om att konstaterad smitta finns på boendet.
Om den drabbade äldre ska vårdas hos oss, tar vi hand om honom eller henne i den egna lägenheten där han/hon uteslutande ska vistas. Vi använder skyddsutrustning och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi uppdaterar fortlöpande närstående om utvecklingen.

Skyddsutrustning
Vi har tillgång till skyddsutrustning och använder både visir och munskydd vid omvårdnadsnära arbete av boende med bekräftad eller misstänkt smitta. På samtliga boenden gäller att våra medarbetare, under hela arbetspasset, ska använda visir eller munskydd som en extra skyddsåtgärd.

Medarbetare
Våra medarbetare arbetar hårt och gör fantastiska insatser för våra boende. Vi månar om deras hälsa och använder oss av de tester för covid-19 som vissa regioner tillhandahåller för personal på särskilda boenden.

Visa alla bilder

Furugårdens äldreboende

Furuvägen 7, 311 60 Ullared Öppna vägbeskrivning

Entreprenader 5
42
DLadda ner faktablad (PDF)

Äldreboende utanför Falkenberg

Furugården i Ullared är äldreboendet som passar dig som vill njuta av fysisk aktivitet, kost, avkoppling och kroppsvård. Boendet har temat "Kropp och själ" och här finns en sinnenas trädgård och ett spa-rum.

Äldreboendet Furugården hittar du i Ullared, tre mil nordost om Falkenberg. Boendet inbjuder till mycket glädje, gemenskap och aktivitet. Husets byggnad är välplanerad med en vacker sinnenas trädgård och egna uteplatser och balkonger till de ljusa fina lägenheterna. Här finns två härliga trädgårdar där du på olika sätt kan ägna dig åt aktiviteter på temat "Kropp och själ".

På Furugården erbjuds du ett liv med fysiskt och psykiskt välbefinnande. Här finns även en dagverksamhet. Furugårdens personal uppmuntrar dig som bor här att vara delaktig i så väl din omsorg som i aktiviteter. Du och dina närstående kan känna er trygga i vetskapen att verksamheten drivs av kompetent personal som arbetar i enlighet med den nationella värdegrunden liksom i enlighet med Falkenbergs värdighetsgarantier.

Furugården drivs på entreprenad av Vardaga.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Furugårdens äldreboende

Boendet har 42 lägenheter fördelade på särskilt boende och gruppboende för demenssjuka. Lägenheterna är fördelade på fem avdelningar där det finns gemensamt vardagsrum och kök.

Särskilt boende: totalt 25 lägenheter fördelade på tre avdelingar, två enheter med åtta lägenheter och en med nio lägenheter.

Demensboende: två avdelningar, en enhet med nio lägenheter och en med åtta lägenheter, totalt 17 lägenheter.


Inredning är en viktig del av Våra äldreboenden

Hör Liselott berätta hur Vardaga inreder anpassat efter våra äldre


Anna-Karin berättar om flytten till ett Vardaga boende

Hur går det till att flytta in på ett äldreboende och vad får du när du bor hos oss?


På Furugården i Ullared uppmuntrar vi till aktivitet på dina villkor. Aktiviteterna anpassas till dig som bor här så att du ska kunna leva så som ni önskar.

Varje vecka erbjuds du en timme ”kontaktmannatid” med din kontaktman, att disponera så som du önskar.

Furugårdens aktiviteter utgår från målbilden Kropp & själ och de fyra hörnstenarna bra kost, fysisk träning, mental avkoppling och vård av ansikte och kropp. Fysiska aktiviteter samt social, andlig och kulturell stimulans erbjuds utifrån dina förmågor och intressen.

Vårt nya aktiveringsstråk uppmuntrar till samtal kring minnen som väcks under promenaden och lockar till fysisk aktivitet i form av boll- eller pilkastning eller kanske en tur om på dansbanan. Exempel på andra aktiviteter är: Spendera tid i sinnenas trädgård passar lika bra för aktivitet som för rogivande samtal, omsorg i spa-rummet, t.ex. manikyr, pedikyr och fotvård, trädgårdsskötsel, fysik aktivitet i form av t.ex. qigong, yoga och mer traditionell gymnastik/sittgymnastik, fika för hela boendet med eller utan närstående eller för boende och dagbesökare, bingo, filmvisning, uppträdande och trubadur, herr- respektive dammiddag. Minst en gång om året anordnas fest på Furugården. Festens tema beror på årstid, eventuell högtid som sammanfaller med festen liksom de äldres önskemål.

Vi har även en dagverksamhet vissa veckodagar som vänder sig till dig med biståndsbeslut som bor hemma och behöver bryta isolering och få social stimulans.


Se film här om aktivterna på våra äldreboenden


På Furugården i Ullared vill vi att måltiderna ska tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter att ordna måltiderna tillsammans, personal och boende, för att ta fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang. Måltiderna serveras i en trevlig och stillsam miljö. Maten äts gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten. Till lunch serveras efterrätt. Det är vanligt att medarbetare bakar till fikastunden. Vid högtider erbjuder vi anpassade maträtter.

Du får gärna delta i de flesta moment under matlagningen, såsom att duka eller röra i en sås. Konceptet ger en hemlik och igenkännande miljö, där dofter och skramlet från kastruller i köket stimulerar aptiten.

Vi tar till oss dina synpunkter gällande maten och måltidsmiljön. Hos oss har du möjlighet att påverka.

Dryck

Till måltiderna serveras: mineralvatten och bordsvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk. Vi hjälper till att servera vin och liknande om du önskar.


Hör Vardagas måltidschef Ola berätta om maten på våra äldreboenden


På Furugården i Ullared ska du känna dig trygg i att vi erbjuder den hjälp, det stöd och den service du har behov av. När vi tagit del av ditt biståndsbeslut utses din sjuksköterska och din kontaktman som säkrar att du får god kontinuitet i stöd och hjälp och att denna utformas enligt dina behov och önskemål.

Utöver att se ditt behov av stöd och hjälp ser vi till dina friskfaktorer. Vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen och utformar, utifrån den samlade bilden, ditt stöd. När du flyttar in hos oss blir du tilldelad en kontaktman. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som följs upp och revideras för att ständigt vara aktuell utifrån dina behov.

Kunskapscentrum för demens

Vi satsar stort på att erbjuda den bästa vården och omsorgen av personer med demenssjukdom.

Omsorg

Exempel på omvårdnad är påklädning, hjälp vid måltider och personlig hygien. Personal finns tillgängliga dygnet runt.

Vård

Sjuksköterskor som är kopplade till verksamheten kommer kontinuerligt under veckans alla dagar, dagtid. Läkare gör hembesök vid behov. Övrig tid finns alltid jourläkare och sjuksköterska tillgängliga.

Rehabilitering

Arbetsterapeut och fysioterapeut handleder personalen vid behov. Rehabilitering planeras individuellt.

Läs mer om den goda dagen


Hos oss arbetar en verksamhetschef, en verksamhetskoordinatorer, tre kvalitetscoacher, fem aktivitetscoacher och en måltidscoach. Vår omsorgspersonal är till största del undersköterskor men några vårdbiträden finns.

Personalen talar svenska, danska, engelska, filipino, polska, thai.


Såhär arbetar medarbetarna på Vardaga för att ge en personlig vård och omsorg


Karta och adressinformation

Besöksadress
Furuvägen 7
311 60 Ullared

ipsum ut pulvinar Sed Nullam Praesent leo. dapibus elit. venenatis