Är du intresserad av att bo hos oss?

Nu erbjuder vi digitala visningar av vårt fina boende
via Facetime eller Whatsapp. Säkert och enkelt.
Välkommen!

X

Är du intresserad av att bo hos oss?

Nu erbjuder vi digitala visningar av vårt fina boende
via Facetime eller Whatsapp. Säkert och enkelt.
Välkommen!
  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
    Ange ett datum som passar. Vi kontaktar dig på telefon för att bestämma ett lämpligt klockslag.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Boka visning

Vardagas äldreboenden: Så arbetar vi mot covid-19


På Vardagas äldreboenden jobbar vi sedan slutet av februari hårt för att förebygga smittspridning och är extra observanta på symptom hos våra äldre. Samtidigt fortsätter vi att ge god omsorg med meningsfulla aktiviteter som anpassas efter rådande situation.

Förebyggande åtgärder
• Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19. Några exempel är åtgärder vid misstänkt smitta, när och vilken typ av skyddsutrustning som ska användas samt hur rengöring och desinfektion av ytor ska gå till.
• Sedan den 11 mars har vi besöksförbud på våra verksamheter, men vi hjälper gärna och ofta boende och närstående med kommunikation via exempelvis telefon, Skype eller Facetime.
• För att snabbt upptäcka smitta är våra medarbetare extra uppmärksamma på tecken hos våra boende som kan tyda på covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning. Vi mäter också vissa vitalparametrar, främst kroppstemperatur, mer frekvent än vanligt. Vid misstanke om smitta tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation, där ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.
• Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
• Som alltid ska våra medarbetare stanna hemma när de känner sig sjuka.
• Vi samlas inte i större grupper på boendena.
• Vi serverar hellre våra boende mat i sina lägenheter än i den gemensamma matsalen.

När smitta bekräftats
Konstateras smitta, avgör läkare om den äldre som har drabbats ska vårdas på boendet eller på sjukhus. I båda fallen informerar vi omgående samtliga medarbetare, boende och närstående om att konstaterad smitta finns på boendet.
Om den drabbade äldre ska vårdas hos oss, tar vi hand om honom eller henne i den egna lägenheten där han/hon uteslutande ska vistas. Vi använder skyddsutrustning och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi uppdaterar fortlöpande närstående om utvecklingen.

Skyddsutrustning
Vi har tillgång till skyddsutrustning och använder både visir och munskydd vid omvårdnadsnära arbete av boende med bekräftad eller misstänkt smitta. På samtliga boenden gäller att våra medarbetare, under hela arbetspasset, ska använda visir eller munskydd som en extra skyddsåtgärd.

Medarbetare
Våra medarbetare arbetar hårt och gör fantastiska insatser för våra boende. Vi månar om deras hälsa och använder oss av de tester för covid-19 som vissa regioner tillhandahåller för personal på särskilda boenden.

Visa alla bilder
360 panorama

Björkhaga Äldreboende

Björkgatan 3, 311 68 Slöinge Öppna vägbeskrivning

Entreprenader -
48
DLadda ner faktablad (PDF)

Äldreboende utanför Falkenberg

I Slöinge, söder om Falkenberg, hittar du Björkhaga äldreboende. Här arbetar engagerad och kunnig personal med äldre som drabbats av kroppslig sjukdom eller demenssjukdom. Björkhaga är boendet för dig som uppskattar och vill uppleva den halländska kulturen - det är boendets profil som märks i våra aktiviteter, mat och växter i trädgården.

Björkhaga öppnar upp för samvaro, glädje och aktivitet. Boendets byggnad är välplanerad med tillhörande trädgård, egna uteplatser och balkonger till de ljusa fina lägenheterna. Björkhaga inbjuder att leva ett liv med fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Du som bor på Björkhaga kan känna dig trygg i att personalen uppmuntrar dig att vara delaktig i såväl din omsorg som i aktiviteter, men också i vetskapen att verksamheten drivs av kompetent personal som arbetar i enlighet med den nationella värdegrunden och Falkenbergs värdighetsgarantier. Vi lägger stor vikt vid mötet mellan dig, anhöriga och medarbetare. För oss är det viktigt att alla känner sig som hemma.

Björkhaga drivs på entreprenad av Vardaga.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Björkhaga Äldreboende

Björkhaga har 48 lägenheter. 32 lägenheter är för särskilt boende och 16 lägenheter för personer med demenssjukdom. 20 av boendets lägenheter, 10 demens och 10 omvårdnad, är helt nybyggda.


Inredning är en viktig del av Våra äldreboenden

Hör Liselott berätta hur Vardaga inreder anpassat efter våra äldre


Anna-Karin berättar om flytten till ett Vardaga boende

Hur går det till att flytta in på ett äldreboende och vad får du när du bor hos oss?


Vi uppmuntrar till aktivitet på dina villkor. Lusten till aktiviteter varierar från dag till dag. Ena dagen har du lust att plantera blommor, nästa att baka till eftermiddagsfikat. Du som bor på Björkhaga måste självklart inte vara med på aktiviteterna, men ska veta att möjligheten finns. Aktiviteter anpassas till dig som bor på här så att du ska kunna leva så som du önskar.

Du erbjuds varje vecka en timme med din kontaktman, att disponera så som du önskar.

Temat hos oss på Björkhaga medför att vi uppmärksammar Slöinges hembygd igår och idag. Detta sker bland annat genom boendets kulturträdgård och reminicensrum. Björkhaga blir en aktiv del av samhället genom samlingssalen och dess aktiviteter som sker där.

Fest på Björkhaga

Minst en gång om året anordnas fest på Björkhaga. Varje år har vi en gemensam kalkonmiddag. Festen kan involvera de äldre som bor och besöker Björkhaga men också deras närstående och företrädare.

Träffpunkten Slöinge

På Björkhaga finns även en dagverksamhet, Träffpunkt Slöinge, som äldre personer i kommunen har möjlighet att besöka utan biståndsbeslut. Här anordnas aktiviteter varje dag. Träffpunkten erbjuder bland annat: gymnastik, boule, yoga, kortspel, tipspromenader, bingo, filmvisning, gudstjänst och underhållning.


Se film här om aktivterna på våra äldreboenden


På Björkhaga i Slöinge vill vi att måltiderna ska tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter att ordna måltiderna tillsammans, personal och boende, för att ta fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang. Måltiderna serveras i en trevlig och stillsam miljö. Maten äts gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten. Till lunch serveras efterrätt. Det är vanligt att medarbetare bakar till fikastunden. Vid högtider erbjuder vi anpassade maträtter.

Du får gärna delta i de flesta moment under matlagningen, såsom att duka eller röra i en sås. Konceptet ger en hemlik och igenkännande miljö, där dofter och skramlet från kastruller i köket stimulerar aptiten.

Vi tar till oss dina synpunkter gällande maten och måltidsmiljön. Hos oss har du möjlighet att påverka.

Dryck

Till måltiderna serveras: mineralvatten och bordsvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk. Vi hjälper till att servera vin och liknande om du önskar.


Hör Vardagas måltidschef Ola berätta om maten på våra äldreboenden


På Björkhaga i Slöinge ska du känna dig trygg i att vi erbjuder den hjälp, det stöd och den service du har behov av. När vi tagit del av ditt biståndsbeslut utses din sjuksköterska och din kontaktman som säkrar att du får god kontinuitet i stöd och hjälp och att denna utformas enligt dina behov och önskemål.

Utöver att se ditt behov av stöd och hjälp, ser vi till dina friskfaktorer. Vi ser dina behov, förmågor, mål och intressen och utformar utifrån den samlade bilden ditt stöd. Informationen dokumenteras i din levnadsberättelse och genomförandeplan som upprättas tillsammans med din kontaktman. Genomförandeplanen följs upp och revideras för att ständigt vara aktuell med dina behov.

Demens

Vi satsar stort på att erbjuda den bästa vården och omsorgen av personer med demenssjukdom. Vi arbetar med genombrottsmetoden, vilket innebär att man formulerar mål och testar olika förändringsidéer. Vi prövar olika, småskaliga och konkreta, förändringar och mäter noggrant om förändringen leder till önskvärd förbättring.

Omsorg

Exempel på omvårdnad är påklädning, hjälp vid måltider och personlig hygien. Personal finns tillgängliga dygnet runt.

Vård

Sjuksköterska finns på plats vardagar, dagtid. På Björkhaga finns en vårdcentral som är öppen måndag- fredag. Övrig tid finns alltid jourläkare och sjuksköterska tillgängliga.

Rehabilitering

Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för bedömningar, hjälpmedelsutprovning och fysioterapeut handleder personalen vid behov. Rehabilitering planeras individuellt.

Läs mer om den goda dagen


Vi har en verksamhetschef, gruppchefer och en aktivitetscoach. Vår omsorgspersonal är undersköterskor och vårdbiträden.


Såhär arbetar medarbetarna på Vardaga för att ge en personlig vård och omsorg


Karta och adressinformation

Besöksadress
Björkgatan 3
311 68 Slöinge

dictum dolor. Phasellus Praesent ut Praesent Aenean mi,