Björkbladet

Permanenta platser, Äldreboende omvårdnad
Motala, Östergötland
1 av 10 bilder

Om verksamheten

I det natursköna området Motala Verkstad i närheten av Borenshults slussar i nordöstra Motala ligger vårdboendet Björkbladet med 24 lägenheter för äldre med fysisk funktionsnedsättning och somatiska besvär.

Platser

Är du intresserad av att bo på Björkbladet? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vår äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

Om boendet

På Björkbladet finns 24 lägenheter samt allmänna utrymmen som mat- och samvarorum med plats för gemensamma aktiviteter och samvaro. Lägenheterna är rymliga och vackra med burspråk samt är utrustade med trinettkök.  

Det är cirka 300 meter till bussförbindelse. I området finns fina promenadstråk, slussar för Göta Kanal samt kiosk.

Aktiviteter

Vår ambition är att skapa en familjär känsla på Björkbladet. De boende inbjuds att delta i vardagliga sysslor som denna tidigare utfört eller har intresse av nu och kan klara av, så som att hjälpa till att tillreda måltider, vara delaktig i tvättbestyr, torka av bord, vattna blommor, assistera vid trädgårdsarbete, med mer

Hos oss erbjuds daglig fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig stimulans efter var och ens förutsättningar och behov. Vi tar tillvara din förmåga och vilja till aktivitet. För att uppnå detta arbetar vi enligt ett aktivitetskoncept. Vår ambition är att stimulera till att leva ett liv rikt på aktivitet, samvaro och glädje.

Närstående och anhöriga

Din familj och dina vänner är naturligtvis alltid välkomna att hälsa på dig. Dina nära är också välkomna att delta vid våra närståendeträffar. Här diskuterar vi saker som kost, omvårdnad, aktiviteter och boendemiljö. Dina nära får information om vad som händer på boendet och kan ställa frågor. Vi tar också gärna emot synpunkter, önskemål och förslag. Tider för närståendeträffarna lämnas ut i god tid.

Mat och dryck

Mat är en av livets höjdpunkter. I Vardaga är det viktigt att våra boende får äta i en lugn och trevlig miljö. För äldre är det extra viktigt att maten håller hög kvalitet, att den är näringstät, vällagad och smakrik för att ge den näring som behövs. Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål och nattmål om så önskas. Vid behov erbjuder vi alternativa rätter till lunch och middag. Som avslutning på lunchen serverar vi ofta en god dessert. Vid helger och högtider dukar vi extra fint och erbjuder en trerätters meny med ett glas vin eller öl. Kaffe och frukt finns när du vill ha. Maten tillreds på avdelningarna och vi bakar ofta.

Vård och omsorg

För att de äldre på Björkbladet ska ges möjlighet att leva som de önskar arbetar vi personcentrerat: vi ser till den enskilde, dennes behov, förmågor, mål och intressen. Information vi skaffar oss genom att arbeta med bland annat levnadsberättelse och genomförandeplan.

Vardagas mål är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dig som bor hos oss. Genom vårt helhetskoncept för äldreomsorg, Den goda dagen, ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet. Vi utgår från var och ens behov, ser till det friska och stärker den boendes identitet och självständighet. De små detaljerna är viktiga för att varje dag ska bli en riktigt god dag. Du som bor hos oss är gammal nog att bestämma själv och boendet är i första hand ditt hem, inte vår arbetsplats.

Personal

För verksamheten finns omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt tillgång till arbetsterapeut/fysioterapeut (sjukgymnast). Dessa professioner ansvarar för sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser efter de boendes behov.

När du flyttar in hos får du tilldelat en kontaktman samt en vice kontaktman som bistår med stöd och hjälp för att du ska kunna leva på det vis som angivits i din genomförandeplan. Det är i första hand kontaktmannen som bistår med stöd och hjälp till "sin" boende i enlighet med dina önskemål. Kontaktmannaskapet är det viktigaste inslaget för att ge trygghet avseende kontinuitet för våra boende.

Ansvarig på boendet är vår verksamhetschef. Avdelningsansvariga är våra gruppchefer, som är nära verksamheten. Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vision och Kommunal.

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, är byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskemål och behov. Detta är utgångspunkten för de olika kvalitetsmätningar som vi genomför. Mätningar sker genom exempelvis enkäter, egenkontroller, avvikelsehantering och kvalitetstillsyner. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande strukturer och rutiner. Det ger trygghet i mötet med omsorgstagare och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i verksamheten kontinuerligt och med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Visa hela beskrivningen