Nyheter

Värmeböljor medför utmaningar

Fotbad

Sommarvärmen kan kännas härlig, men det innebär också stora påfrestningar för äldre och kroniskt sjuka.

När utomhustemperaturen stiger över 26 grader flera dagar i sträck ökar risken betydligt att fara illa av värmen. Äldre och kroniskt sjuka löper större risk än unga och friska personer att drabbas av värmeslag och cirkulationsproblem. Förmågan att reglera kroppstemperaturen och känna törst försämras ofta med stigande ålder.

Vardaga har beredskap och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att skydda omsorgstagare vid värmeböljor. Det är viktigt att använda löst sittande, svala tunna kläder och solskyddsfaktor samt att undvika direkt solljus. Det finns flera knep att ta till för att skapa svalka och lättnad.

Tips när det är varmt

  • Uppmuntra till ökat vätskeintag genom att upprätta flera stationer med kall dryck
  • Servera vätskerik mat som grönsaker och frukt. Frusna melonbitar och isglass ger både vätska och svalka
  • Bjuda på lätt saltad mat och se till att salta snacks är tillgängliga för att ersätta det salt som går förlorat när man svettas
  • Svala fotbad
  • Fukta mjuka trasor med kallt vatten och lägga mot kroppen
  • Om det behövs kan det vara bra att se till att de boende köper en fläkt för att tillfälligt kyla inomsluften i lägenheten

Folkhälsomyndigheten har också bra råd för allmänheten vid värmeböljor, bland annat denna broschyr.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/n/nar-det-blir-for-varmt-rad-till-dig-dina-vanner-och-anhoriga-vid-varmebolja/