Nyheter

Vardaga växer när Ambea förvärvar Aleris Omsorg

Personer som fikar i växthus

Vardaga är en del i Ambea, som den 16 oktober tecknat avtal om att förvärva Aleris omsorgsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Förvärvet gäller under förutsättning att konkurrensmyndigheterna i respektive land godkänner affären.

Förvärvet kommer, om det går igenom konkurrensprövningen, att innebära fördelar och utvecklingsmöjligheter för både omsorgstagare, medarbetare, kommuner som företagens omsorgsverksamhet finns i och för samhället i stort, menar Ambeas VD Fredrik Gren.

”Genom förvärvet skapar vi det största omsorgsbolaget i Norden, med ledande positioner i Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans blir vi en värdegrundstyrd och kvalitetsledande aktör med målsättningen att leverera den bästa livskvaliteten för varje enskild omsorgstagare”, säger han.

”För medarbetarna i Ambea och Aleris Omsorg innebär förvärvet stöd från en stark medarbetarorganisation som skapar förutsättningar för våra anställda att lära, utvecklas och växa. För kommuner utgör vi en trygg och långsiktig samhällsaktör som genom att möta välfärdutmaningen stöttar såväl den enskilda kommunen som vårt gemensamma samhällsbygge”, fortsätter Fredrik Gren.

”Affären betyder, om den går igenom, att Vardaga får ytterligare 28 äldreboenden i Sverige, varav 17 entreprenader och 11 i egen regi. Dessutom tillkommer 10 Alerisboenden under byggnation eller uppstart och 14 hemtjänstenheter. Det är väldigt roligt och vi ser fram emot att lära av varandra och utveckla äldreomsorgen i Sverige tillsammans”, säger Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen.

”Det planerade förvärvet innebär inga förändringar för omsorgstagare i Vardaga och Aleris Omsorg. Arbetet fortsätter som vanligt, med samma medarbetare och omsorgstagarna får samma stöd och omsorg som de är vana vid”, försäkrar Ulla Tansen.