Nyheter

Vardaga Kvarnbacken vinnare i Ambeas kvalitetspris 2023 

Personal från Kvarnbacken tar emot dipolom
Personal från Kvarnbacken tar emot dipolom

Från vänster: Gertrud Öjetoft (regionchef), Simon Zeitelberg, Ronja Gerling, Susanne Sjöberg (tf affärsområdeschef) och Pernilla Roos.

Vinnarna av Ambeas kvalitetspris 2023 är utsedda. Stort grattis till Vardagas vinnare äldreboendet Vardaga Kvarnbacken. 

Prisutdelningen ägde rum i samband med en middag på Hufvusta gård i Solna där affärsområdescheferna avslöjade vilka som vunnit Kvalitetspriset. Deltog gjorde de tolv verksamheter som gått vidare till finalen av Kvalitetspriset, Ambeas vd, affärsområdes- och kvalitetschefer samt delar av Ambeas styrelse.   

– Jag är stolt över hur vi jobbar med kvalitet i hela organisationen varje dag. Det som är viktigt när vi pratar om kvalitet är att vi följer våra rutiner och arbetsmetoder, och att vi alltid agerar utifrån våra värderingar med omsorgstagarna i fokus, säger Mark Jensen, vd Ambea.

Inom Vardaga vann Vardaga Kvarnbacken med motiveringen:

“Med sina engagerade team och ett starkt fokus på kontinuerliga förbättringar har Kvarnbacken gjort betydande framsteg på flera områden och höjt ett redan högt kvalitetsindex. Kvarnbacken har skapat en god arbetsmiljö med hög närvaro, har uppnått höga nivåer av kundnöjdhet och erbjuder varierade aktiviteter som engagerar de boende – vilket sammantaget bidrar till verksamhetens arbete för att ge en god dag, varje dag, till alla boende. Lika viktigt är det att dela med sig av kunskap som att ha den i sin verksamhet. På Kvarnbacken leder sjuksköterskorna olika projekt för att förbättra vården. Verksamheten bidrar också till hela region Öst genom att tillhandahålla regionala samordnare för aktivitetsansvariga/aktivitetspedagog och ett regionalt ansvarigt kostombud. ” 

 
Stort grattis Vardaga Kvarnbacken! 

Här kan du läsa mer om Kvarnbacken