Nyheter

Vardaga Kolla certfierat enligt Demensakademin

medarbetare på vardaga kolla visar upp certifikat

Grattis till Vardaga Kolla, som torsdag den 2 juni fick sin certifiering från Demensakademin!

Äldreboendet Vardaga Kolla ligger i Kungsbacka med närhet till Onsalafjorden.. Det är det 39:e Vardagaboendet som blivit certifierat enligt Demensakademin, som är ett kompetensprogram för personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom. Demensakademin stödjer Vardagas boenden och verksamheter med kompetenshöjning och vägledning för medarbetare. I programmet ingår också att erbjuda utbildning och stöd till närstående

Utbildning för alla medarbetare

Programmet innebär att alla medarbetare får tre dagars utbildning inom personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom. Därefter får de vägledning på arbetsplatsen för att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken. På varje avdelning utses också en demensansvarig som ansvarar för att kunskaperna hålls vid liv. Resultatet följs upp i årliga kvalitetsuppföljningar.

Målet är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dem som bor i Vardagas verksamheter.

Vardaga Kolla fick ta emot sitt certifikat och medarbetarna sina diplom vid en fin ceremoni. Självklart bjöds det också på tårta till boende och medarbetare!

tre medarbetare visar upp diplom för certifiering

Här hittat du Vardagas demensboenden