Nyheter

Vardaga Joneberg och Vilhelmsgården certfierat enligt Demensakademin

Prisutdelningen med en enorm orkidé

Grattis till Vardaga Joneberg i Simrishamn och Vardaga Vilhelms gård i Knvista, som 21 oktober fått sina certifieringar från Demensakademin! De är Vardagas 40:e och 41:a boenden att certifieras.

All personal är nu färdigutbildade i Demensakademins kompetensprogram Personcentrerade vård för äldre och för personer med demenssjukdom.

Med 800 meter till havet, strax utanför Simrishamns centrum, ligger moderna äldreboendet Vardaga Villa Joneberg. De firade sin certifiering med allsång och spel på bygelgitarr tillsammans med personal, boenden och anhöriga. Villa Joneberg har en fantastisk personal och ledning, de har ett stort engagemang i allt vad det gör.

Vardaga Vilhelms gård är ett nybyggt äldreboende i Knivsta tätort. Vid certifieringen deltog såväl ledning som stora delar av personalen. Firandet bjöd på både allsång, bubbel, kaffe och tårta. Medarbetarna fick sina välförtjänta diplom för genomgången utbildning i samband med festligheterna. Demensansvariga fick dessutom den specifika brosch man får för att tydligt kunna visa såväl boende som besökare att man innehar en specialistkompetens och funktion i verksamheten.

Utbildning för alla medarbetare

Programmet innebär att alla medarbetare får tre dagars utbildning inom personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom. Därefter får de vägledning på arbetsplatsen för att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken. På varje avdelning utses också en demensansvarig som ansvarar för att kunskaperna hålls vid liv. Resultatet följs upp i årliga kvalitetsuppföljningar.

Målet är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dem som bor i Vardagas verksamheter.

Vardaga Villa Joneberg, Simrishamn

Här hittat du Vardagas demensboenden