Nyheter

Vardaga har nöjda hemtjänstkunder

gruppbild på hemtjänstpersonal i blå kläder cykel längst fram

I Stockholm finns det många olika hemtjänstföretag och det kan vara svårt att veta vilka man ska välja. Det kan då vara klokt att lyssna på vad de äldre själva tycker om äldreomsorgen. När Socialstyrelsen frågar de äldre får Vardaga hemtjänst fina betyg.

I Stockholm använder man en kundvalsmodell för hemtjänsten. Det betyder att man som hemtjänstkund har möjlighet att själv välja vilket hemtjänstföretag man vill använda. Men med så många utförare kan det vara svårt att välja. Då kan det vara bra att lyssna på vad brukarna själva tycker. I Socialstyrelsens undersökning Öppna jämförelser 2020 finns svaret svart på vitt – kunderna är nöjda med Vardaga hemtjänst.

I Socialstyrelsens undersökning kan man se att nöjdheten med Vardagas hemtjänst är stor. Hela 90 procent av de tillfrågade var nöjda med Vardaga. Av de svarande ansåg 98 procent att de får ett bra bemötande från personalen och man tyckte att personalen tog hänsyn till deras egna åsikter och önskemål.

Med Vardaga behöver man inte oroa sig för att hemtjänstpersonalen inte ska ha tillräckligt med tid att utföra sitt arbete. Vardaga utmärker sig på den här punkten – hela 90 procent av de svarande tycker att personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete. Siffrorna tål att jämföras – i Stockholms kommun är andelen lägre, där anser 77 procent att personalen har tid att utföra sitt arbete, i riket i stort är motsvarande siffror 82 procent.

Marianne är 86 år och får dagligen hjälp från Vardaga – hon är en av många nöjda kunder:

– Jag har aldrig upplevt någon stressad. För det mesta så har de ju alltid tid att sitta ner och prata lite. Det är trevligt och på det viset så känner jag mig egentligen aldrig ensam här, säger Marianne. Vardaga hemtjänst hjälper sina kunder med allt från hushållsnära tjänster till personlig omvårdnad. Som kund hos Vardaga får du alltid en egen kontaktperson som jobbar på fast schema och den personal som du möter hos Vardaga har alla genomgått noggranna introduktioner och internutbildningar. Vardaga finns till för sina kunder – under dygnets alla timmar.