Nyheter

Vardaga fortsätter med skyddsrutiner

Vaccination mot covid-19.

En smittökning av coronapandemin pågår och våra medarbetare fortsätter med skyddsutrustning och att följa de hygienrutiner som myndigheterna rekommenderar.

Du är välkommen att besöka våra boenden. Som närstående har du ansvar för att ditt besök sker på ett smittsäkert sätt för att minska risken för att smitta förs in på boendet.

Du som besökare får inte ha någon form av infektionssymtom eller feber när du kommer på besök. Stanna hemma om någon i ditt hushåll har misstänkt eller bekräftad covid-19. Detsamma gäller om du varit i kontakt med någon annan som har covid-19 de senaste 14 dagarna. Om du har varit utomlands rekommenderas du att avvakta med besök minst en vecka och du bör också ha genomfört rekommenderade provtagningar innan besöket.

Det är viktigt att du som besökare följer verksamhetens rutiner. Är du osäker på något, fråga personalen. Tack för att du hjälper till och bekämpa pandemin. Vid frågor kontakta ditt boende.

Vaccination medarbetare och omsorgstagare

Vi vill att alla medarbetare som kan, vaccinerar sig. Det är det bästa sättet för att minska smittspridningen och värna om våra omsorgstagare och medarbetare.

Vi har sedan vaccineringen startade arbetat med information och givit medarbetare möjlighet att vaccinera sig på arbetstid. Regionalt har det även funnits möjlighet att vaccinera sig på arbetsplatsen.

Alla våra omsorgstagare har under hösten erbjudits en påfyllnadsdos av vaccin.

Vi försöker alltid möta våra omsorgstagares önskemål, det är dock inte alltid praktiskt möjligt utifrån gällande regelverk. Inom äldreomsorgen finns fortfarande restriktioner och rutiner kring användande av t ex skyddsutrustning och hygienrutiner. Vi följer de rutiner som berörda myndigheter rekommenderar.