Uppdaterad 12 januari 2021

På Vardagas drygt 100 äldreboenden och på våra hemtjänstenheter jobbar vi hårt för att förebygga smittspridning och är extra observanta på symptom hos våra äldre. Samtidigt fortsätter vi att ge god omsorg med meningsfulla aktiviteter som anpassas efter rådande situation.

Vaccinering mot covid-19

Vaccinationerna mot covid-19 är i full gång och på flera äldreboenden har de redan genomförts. De kommer att inledas på övriga äldreboenden inom kort. På vissa äldreboenden har även personalen kunnat vaccineras. Sveriges regioner bestämmer över vaccineringarna och prioriteringarna.

 

Förebyggande åtgärder

  • I samband med inflytt på äldreboende sker testning för coronavirus.
  • Av omsorg om övriga boende, och i enlighet med regionala regler, uppmuntras nyinflyttade att hålla sig så avskilda som möjligt från övriga boende tills negativt provsvar konstaterats.
  • Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19. Några exempel är åtgärder vid misstänkt smitta, när och vilken typ av skyddsutrustning som ska användas samt hur rengöring och desinfektion av ytor ska gå till.
  • I många regioner ökar andelen konstaterade fall av covid-19 så dramatiskt att Folkhälsomyndigheten i samråd med läkare i regionen har beslutat om extra åtgärder. En åtgärd är besöksförbud som införts i flera kommuner i Sverige. Det innebär ingen drastisk förändring av våra rutiner då vi undanber oss besök på övriga boenden också. Det finns undantag som t ex vid livets slutskede, men vi hjälper gärna och ofta boende och närstående med kommunikation via exempelvis telefon, Skype eller Facetime. Vi har också säkra mötesplatser utomhus på många av våra boenden.
  • I de regioner där det inte finns extra åtgärder arbetar vi tillsammans med alla närstående för restriktivitet vid besök. Och när besök sker vill vi att man håller avstånd, använder munskydd och tvättar och spritar händerna.
  • Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
  • Som alltid ska våra medarbetare stanna hemma när de känner sig sjuka.
  • Vi samlas inte i större grupper på boendena.
  • Lämnar en omsorgstagare verksamheten, är vi noga med att i förbyggande syfte instruera om att hålla avstånd när det är möjligt och att undvika platser där det vistas flera personer. Vi instruerar även om handhygien och hostetikett. När omsorgstagaren kommer tillbaka hjälper vi honom eller henne med handhygien och att rengöra/sprita handtag på till exempel rollator eller rullstol innan personen går in på avdelningen igen.

När vi misstänker smitta

För att snabbt upptäcka smitta är våra medarbetare extra uppmärksamma på tecken hos våra boende som kan tyda på covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning (såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och illamående). Vi mäter också vissa vitalparametrar, främst kroppstemperatur, mer frekvent än vanligt.

Vid misstanke om smitta tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation som gör en individuell bedömning. Ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.

När smitta bekräftats

Konstateras smitta, avgör läkare om den äldre som har drabbats ska vårdas på boendet eller på sjukhus. I båda fallen informerar vi omgående samtliga medarbetare, boende och närstående om att konstaterad smitta finns på boendet.

Om den drabbade äldre ska vårdas hos oss, tar vi hand om honom eller henne i den egna lägenheten där han/hon uteslutande ska vistas. Vi använder skyddsutrustning (se rubriken nedan ”Skyddsutrustning”) och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi uppdaterar fortlöpande närstående om utvecklingen. Medicinsk behandling, såsom dropp och syrgas, kan ordineras av läkare.

Skyddsutrustning

Vi har tillgång till skyddsutrustning och använder alltid både visir och munskydd vid omvårdnadsnära arbete av boende med bekräftad eller misstänkt smitta. På samtliga boenden gäller att våra medarbetare, under hela arbetspasset, ska använda visir och munskydd som en extra skyddsåtgärd. Medarbetare som reser med kollektivtrafiken får gratis munskydd att använda under pendling.

 

Medarbetare

Våra medarbetare arbetar hårt och med insatser på våra boende. Vi månar om deras hälsa och använder oss av de tester för covid-19 som vissa regioner tillhandahåller.

 

Anhöriga och besök

I många kommuner har besöksförbud införts på begäran av kommunerna. Det innebär ingen drastisk förändring för våra rutiner då vi undanber oss besök på alla våra boenden tills restriktionerna är borttagna. Det finns undantag som t ex vid livets slutskede.

Då myndigheternas rekommendationer öppnar för besök igen gäller nedanstående för dig som vill besöka oss:

Är du sjuk, avstå från besök.

Håll avstånd till både medarbetare och andra personer som vistas i verksamheten.

Besöken sker i speciella rum som vi avsatt för besök eller i din anhöriges lägenhet.

Vi önskar att du vistas i gemensamma lokaler så lite som möjligt. Detta för att andra som bor i verksamheten behöver kunna röra sig fritt där.

Tänk också på att hålla avståndet till din närstående under besöket. För att det ska vara möjligt, se gärna till att ni inte kommer så många i sällskap samtidigt.

Håll god handhygien. Vid entrén till verksamheten finns information om hygienrutiner samt möjlighet för dig att tvätta händer med tvål och vatten och/eller handdesinfektion.

Använd munskydd under besöket. Liksom våra medarbetare ser vi gärna att du som besöker oss bär munskydd (eller visir) när du vistas på boendet. Ta gärna med dig ett eget, nytt munskydd.

Vi ser fram emot ett gott samarbete! Varmt välkommen!

Besök utomhus

Sedan i somras erbjuder Vardaga säkra mötesplatser där boende och närstående kan träffas utomhus med två meters säkerhetsavstånd och ett plexiglas emellan sig. Mötena sker på en tid man bokat i förväg.

Plexiglaset är en fysisk barriär som förhindrar smitta från att föras vidare, samtidigt som det fungerar som en påminnelse om att hålla avstånd. Mötesplatserna kan se något olika ut beroende på lokala förutsättningar. För närvarande pågår arbete för att säkra mötesmöjligheter även under en kallare årstid, om rådande besöksförbud består under höst och vinter.  

Övrig kontakt

Självklart hjälper vi också boende och närstående med kontakt via telefon, FaceTime, Skype och andra digitala kommunikationssätt.

 

Hemtjänst

Inom Vardagas hemtjänst gäller följande åtgärder för att förhindra smittspridning:

– Största fokus på hygienrutiner. Våra medarbetare håller god handhygien och använder handdesinfektion, handskar och engångsplastförkläden med mera på ett korrekt sätt.

– Skyddsutrustning. Våra medarbetare ska bära heltäckande visir som stänkskydd för ansiktet vid allt omvårdnadsnära arbete, även av kunder som inte har misstänkt eller bekräftad covid-19. Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte riskera att sprida smittan. Vi använder både visir och munskydd vid vård av kunder med misstänkt eller påvisad smitta av coronavirus/covid-19.

– Bara friska medarbetare hos oss. Så fort en medarbetare uppvisar symptom som kan tyda på covid-19, såsom hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber, ska personen stanna hemma tills hon/han varit symtomfri i två dagar.

 

Frågor?

Är du närstående – tveka inte att höra av dig till den verksamhet där din äldre bor om du har funderingar.

 

Fler corona-relaterade nyheter från Vardaga:

10 november: Vi följer regionala åtgärder mot covid-19 och undanber oss besök på vissa boenden

30 oktober: Skyddsåtgärder på våra boenden

28 september: Nu öppnar vi upp på ett säkert sätt

16 september: Besöksförbudet hävs på äldreboenden från den 1 oktober

21 augusti: Lugnt och stabilt läge på Vardaga

18 juni: Säkra besök utomhus

3 juni: Ny rapport om Vardagas arbete hittills under coronapandemin

28 maj: Anhörigbesök utomhus på Vardagas äldreboenden

24 april: ”Jag ville bara sova och bli frisk”

17 april: Vardagsliv i coronatid

3 april: Vardaga öppnar boende för enbart coronasmittade äldre

3 april: Vardaga delar med sig av erfarenheter och arbetssätt kring coronaviruset

30 mars: Samarbete med SAS för att hitta personal

17 mars: Uppdatering kring besöksstoppet med anledning av coronaviruset

11 mars: Besöksstopp med anledning av coronaviruset (Covid-19)

3 mars: Det nya coronaviruset: Så jobbar Vardaga för att förhindra smittspridning

dolor. Lorem mi, ut Donec sed eget nunc