Uppdaterad 1 juli 

På Vardagas cirka 100 äldreboenden och på våra hemtjänstenheter jobbar vi hårt för att förebygga smittspridning och är extra observanta på symptom hos våra äldre. Samtidigt fortsätter vi att ge god omsorg med meningsfulla aktiviteter som anpassas efter rådande situation. 

 

Förebyggande åtgärder på våra boenden

Sedan slutet av februari jobbar vi intensivt för att förebygga smittspridning av coronaviruset. Samtidigt är det lika viktigt som vanligt för oss att ge våra boende meningsfulla dagar utifrån var och ens behov och önskemål.

  • Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19. Några exempel är åtgärder vid misstänkt smitta, när och vilken typ av skyddsutrustning som ska användas samt hur rengöring och desinfektion av ytor ska gå till.
  • Sedan den 11 mars har vi besöksförbud på våra verksamheter, men vi hjälper gärna och ofta boende och närstående med kommunikation via exempelvis telefon, Skype eller Facetime. Den 1 april infördes nationellt besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige.
  • Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
  • Som alltid ska våra medarbetare stanna hemma när de känner sig sjuka.
  • Vi samlas inte i större grupper på boendena.
  • Vi serverar hellre våra boende mat i sina lägenheter än i den gemensamma matsalen.


När vi misstänker smitta

För att snabbt upptäcka smitta är våra medarbetare extra uppmärksamma på tecken hos våra boende som kan tyda på covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning (såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och illamående). Vi mäter också vissa vitalparametrar, främst kroppstemperatur, mer frekvent än vanligt.

Vid misstanke om smitta tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation som gör en individuell bedömning. Ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.

 

När smitta bekräftats

Konstateras smitta, avgör läkare om den äldre som har drabbats ska vårdas på boendet eller på sjukhus. I båda fallen informerar vi omgående samtliga medarbetare, boende och närstående om att konstaterad smitta finns på boendet.

Om den drabbade äldre ska vårdas hos oss, tar vi hand om honom eller henne i den egna lägenheten där han/hon uteslutande ska vistas. Vi använder skyddsutrustning (se rubriken nedan ”Skyddsutrusting”) och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi uppdaterar fortlöpande närstående om utvecklingen. Medicinsk behandling, såsom dropp och syrgas, kan ordineras av läkare.

 

Skyddsutrustning

Vi har tillgång till skyddsutrustning och använder alltid både visir och munskydd vid omvårdnadsnära arbete av boende med bekräftad eller misstänkt smitta. På samtliga boenden gäller att våra medarbetare, under hela arbetspasset, ska använda visir eller munskydd som en extra skyddsåtgärd.

 

Medarbetare

Våra medarbetare arbetar hårt och gör fantastiska insatser för våra boende. Vi månar om deras hälsa och använder oss av de tester för covid-19 som vissa regioner tillhandahåller för personal på särskilda boenden.

 

Värmeböljor och covid-19

Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper vid både värmebölja och covid-19. Vår uppgift är att förebygga såväl smittspridning av coronaviruset som tillstånd som kan uppstå till följd av värmeböljor.

Vi arbetar efter tydliga riktlinjer och har upprättat handlingsplaner för hur vi ska hantera värmeböljor och covid-19.

Generellt gäller att den enskilde uppmuntras till ett ökat vätskeintag under värmeböljor, exempelvis serverar vi kall dryck, frusna melonbitar och annan frukt och grönsaker med mycket vatten. Det kan också vara skönt med svala fotbad och fuktiga kalla trasor mot kroppen.

Att använda fläkt är skönt, men på grund av smittrisken får fläktar bara användas i den boendes egen lägenhet. När vår personal är i rummet stänger vi tillfälligt av fläkten för att inte eventuella viruspartiklar ska blåsa runt i rummet.

 

Hemtjänst

Inom Vardagas hemtjänst gäller följande åtgärder för att förhindra smittspridning:

– Största fokus på hygienrutiner. Våra medarbetare håller god handhygien och använder handdesinfektion, handskar och engångsplastförkläden med mera på ett korrekt sätt.

– Skyddsutrustning. Våra medarbetare ska bära heltäckande visir som stänkskydd för ansiktet vid allt omvårdnadsnära arbete, även av kunder som inte har misstänkt eller bekräftad covid-19. Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte riskera att sprida smittan. Vi använder både visir och munskydd vid vård av kunder med misstänkt eller påvisad smitta av coronavirus/covid-19.

– Bara friska medarbetare hos oss. Så fort en medarbetare uppvisar symptom som kan tyda på covid-19, såsom hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber, ska personen stanna hemma tills hon/han varit symtomfri i två dagar.

 

Frågor?

Är du närstående – tveka inte att höra av dig till den verksamhet där din äldre bor om du har funderingar.

 

Fler corona-relaterade nyheter från Vardaga:

3 juni: Ny rapport om Vardagas arbete hittills under coronapandemin

28 maj: Anhörigbesök utomhus på Vardagas äldreboenden

24 april: ”Jag ville bara sova och bli frisk”

17 april: Vardagsliv i coronatid

3 april: Vardaga öppnar boende för enbart coronasmittade äldre

3 april: Vardaga delar med sig av erfarenheter och arbetssätt kring coronaviruset

30 mars: Samarbete med SAS för att hitta personal

17 mars: Uppdatering kring besöksstoppet med anledning av coronaviruset

11 mars: Besöksstopp med anledning av coronaviruset (Covid-19)

3 mars: Det nya coronaviruset: Så jobbar Vardaga för att förhindra smittspridning

Donec Nullam suscipit ut sed felis Donec