Nyheter

Trygghet för både yngre och äldre med demenssjukdom på Broby Gård

Maria och Marco ler mot kameran

Hur ser en bra omsorg ut för yngre personer med demenssjukdom? Att mitt i livet drabbas av demens är ett hårt slag, både för den som insjuknar och för de närstående. SVTs Uppdrag Granskning har under våren tagit upp problematiken kring yngre demens i serien ”När jag inte längre minns dig”. Finstämt, rakt och nära får tittarna följa flera yngre personer som insjuknat och deras närstående.

Vardaga erbjuder demensboenden för både äldre och yngre personer. Broby Gård i Täby är ett av de Vardagaboenden som tar emot båda kategorierna. Verksamhetschef Marco Maraboli och aktivitetsansvariga Maria Hannegård är överens om, att det generellt finns flera skillnader i omsorgen om äldre och yngre personer med demenssjukdom. Det kan till exempel skilja en hel del i vilken mat man gillar och vilka aktiviteter man tycker om. Dessutom går sjukdomsförloppet ofta snabbare hos yngre.

˗ Redan när vi visar boendet inför en eventuell inflytt, märker vi att yngre ofta är mer medvetna om sin sjukdom och ledsna och skamsna över den. Det är tungt, jämfört med de äldre som vanligen är glada över hur fint här är, att de får sällskap och aktiviteter. Det är viktigt att vi stöttar, tar oss tid, svarar på frågor och samtalar med både den som ska flytta in och med de närstående säger Marco.

Möten mellan yngre och äldre

˗ Men det viktigaste är egentligen inte personernas ålder. I stället arbetar vi med att de som trivs och klickar med varandra får möjlighet att umgås, sitta vid samma bord och äta och göra olika aktiviteter tillsammans. Det blir fina möten mellan äldre och yngre som gillar varandras sällskap, berättar Maria, som alltid tar sig tid att skapa en relation till nyinflyttade innan hon föreslår olika aktiviteter.

˗ Det är viktigt att tänka på att Broby Gård blir deras hem. Det är också vår arbetsplats, men det kommer i andra hand. Vi ska se varje individ och hur var och en vill ha sin dag, oavsett ålder, skapa trygghet och bevara deras självständighet och förmågor, understryker Marco.

Aktivitetsansvarig Maria Hannegård och verksamhetschef Marco Maraboli på Broby gård
Aktivitetsansvarig Maria Hannegård och verksamhetschef Marco Maraboli.
Fredagsdrink serveras Broby gård
Efter en promenad i det naturrika närområdet serveras en fredagsdrink i vårsolen.

  I samband med att en ny boende flyttar in på Broby Gård, får de närstående fylla i en levnadsberättelse. Det är en historik över personens liv med syfte att medarbetarna ska lära känna den person de möter. Då kan de lättare förstå, trösta och stödja när minnet sviker och skapa meningsfulla dagar.

  ˗ Vi använder den mycket i vårt arbete. Om en boende till exempel blir orolig, kan vi ta fram ett minne ur levnadsberättelsen, samtala om det, avleda oron och skapa lugn, säger Maria.

  Språkets och musikens makt

  Orden ”boende” eller ”omsorgstagare” som ofta används om personer på äldreboende, kan kännas opersonliga. Det har medarbetarna på Broby Gård tänkt en del på.

  ˗ Vilket språk och vilka ord vi använder betyder mycket. Vi säger ”våning” i stället för ”avdelning” och pratar om ”grannar” i stället för ”andra boende”. Precis som i ett vanligt hyreshus, förklarar Maria.

  Och när orden inte räcker, finns alltid musiken.

  ˗ Den lockar fram personligheten, människan bakom sjukdomen, säger Marco och sätter i gång Spotify. Snart ljuder Dire Straits och Abba ur en Bluetooth-högtalare över den soldränkta uteplatsen. Flera boende lockas ut av tonerna och börjar tillsammans med medarbetarna rensa ur odlingskragarna, som snart ska sås och planteras med årets grönsaker och blommor.

  ˗ Vi har mycket musik och sång här, anpassat till de olika åldersgrupperna. Vi avslutar till exempel alltid jympan med en sång. Om någon inte vill duscha, kan det hjälpa att sjunga in personen i duschen med en trudelutt. Musiken är den bästa aktiviteten, anser Maria.

  Ett problem som tas upp i Uppdrag Granskning-serien, är det ofta finns för få sjuksköterskor på äldre- och demensboenden. Det stämmer dock inte på Broby Gård, som har tre heltidsanställda sjuksköterskor med omvårdnadsansvar för varsin våning. Det gör att sjuksköterskorna har tid att lära känna både de boende och omsorgsmedarbetarna på sina respektive våningar. Läkare kommer till Broby Gård för rond en gång i veckan och det finns alltid tillgång till jourhavande läkare.

  Samhället kan göra mer

  I en tid när allt fler blir äldre och lever längre, ökar också antalet personer med demenssjukdom. Behovet av äldreomsorg ökar, samtidigt som det redan idag är brist på boendeplatser och personal. Det är en stor samhällsutmaning, där Vardaga vill vara och bidra till lösningen genom att bygga nya boenden och vara en bra arbetsgivare.

  Plantering och vårrensning på Broby gård
  Krukor och pallkragar rensas inför vårens plantering.

  Marco anser också att kunskapen om demenssjukdomar generellt i samhället är dålig.

  ˗ Vi märker det när vi talar med de närstående. Samhället kunde göra mycket mer för att förbättra kunskapen om demenssjukdom. Många tror exempelvis att man bara blir lite glömsk och känner inte till att det är en dödlig sjukdom, där den drabbade lever ca 3-10 år efter insjuknandet. Vi borde tala mer öppet om sjukdomen och öka kännedomen hos allmänheten.

  I år fyller Broby Gård 10 år, vilket ska firas med en fest för boende, närstående och medarbetare till hösten. Just nu är det vårens och sommaren aktiviteter som planeras, växter ska planteras, grillen tas fram och promenader tas i de natursköna omgivningarna. Här står de boendes behov och önskemål i fokus och det är alltid något på gång som skapar glädje, trots sjukdom och svårigheter.

  Läs mer om Broby gård

  Läs mer om Vardagas boenden inom yngre demens

  Läs mer om aktiviteterna på Broby Gård och Maria Hannegårds arbete här