Nyheter

Toppbetyg för Vardagas hemtjänst i kundundersökning

gruppbild på hemtjänstpersonal i blå kläder cykel längst fram

Sveriges Radio P4 Stockholm har gjort ett reportage om Socialstyrelsens undersökning, “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Undersökning genomförs varje år och det är omsorgstagare och närstående som får svara på enkäten.

På frågan, hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med din hemtjänst, svarar nästan 90 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med Vardagas hemtjänst. Snittet för Stockholms län är enligt radioinslaget drygt 80 procent. Vi är stolta och glada över resultatet och samtidigt ödmjuka inför det förtroende vi får från våra omsorgstagare. Vardaga har hemtjänst i Stockholm och i Linköping.

Inslaget i Sveriges Radio finns här