Nyheter

Tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom

äldre kvinna och man sitter tillsammans vid dukat matbord

Det kan vara tufft att vara anhörig eller närstående till någon som är drabbad av en demenssjukdom. Sjukdomen väcker känslor både hos den sjuke och hos anhöriga. Här delar vi med oss kring lite tankar och tips till dig som är anhörig.

  • Det finns inte någon mall för hur du ska vara som anhörig. Det finns inga ”bra” eller ”dåliga” anhöriga, alla är olika. Tillåt dig att känna trötthet och förvirring ibland, det är helt normalt.
  • I en anhörigförening kan du träffa andra i samma situation. Sorg över sjukdomen och samvetskval för att inte alltid orka är vanliga känslor som delas av många anhöriga och närstående.
  • Ta hjälp av professionella personer inom äldreomsorgen i din kommun för att fatta svåra beslut. Ring kommunen och fråga efter anhörigkonsulent eller liknande. Ta ett steg tillbaka och ta emot det stöd du kan få.
  • Har din närstående hemtjänst eller bor på äldreboende, tveka inte att ställa frågor till personal och enhetschefer. Det finns inga dumma frågor. Du som anhörig känner din närstående bäst. Du kan därför också vara en hjälp för medarbetarna att lära känna honom eller henne.  
  • Digital kommunikation kan fungera bra om du har svårt att besöka din närstående, på grund av geografiska avstånd eller av andra skäl. Många äldreboenden har surfplattor eller smarta telefoner och hjälper till med kontakten.
  • Glöm inte bort dig själv! Tänk också på dig själv och vad du själv mår gott av. Ge dig tid till detta, gärna en fysisk aktivitet. Att du orkar och mår bra, är bra även för din anhöriga.