Vi strävar efter att vår webbplats ska vara så tillgänglig som möjligt.

Ändra textstorlek

Du kan ändra storleken på texten på vår webbplats genom att trycka Ctrl-tangenten och snurra hjulet på din datormus. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med eller . För att återställa trycker du Ctrloch (nolla).

Inställningar i webbläsaren

Du kan också ändra textstorleken genom att göra inställningar i webbläsaren. I de flesta webbläsare och versioner gör du det under Visa och sedan Zoom alternativt Textstorlek. Se också hjälpavsnittet för den webbläsare du använder.

Hjälpmedel på datorn

Det finns hjälpmedel inbyggt i operativsystemet för Windows. Till exempel finns förstoringsmöjligheter och inbyggd skärmläsare. De hittar du under Startmenyn. Klicka på Alla program, välj sedan Tillbehör och Hjälpmedel.

Även Mac OS X innehåller en rad olika hjälpmedelstekniker för personer med nedsatt syn, till exempel en inbyggd skärmläsare, skärm- och pekarförstoring, inställningar för hög kontrast med mera.